Tv-kanaler

Föreningarna erbjuder 21 TV-kanlaer via Sydantenn för brf Berguven, Duvhöken och Söderkulla. detta ingår i månadsavgiften och det finns möjlighet att byta 5 kanaler per månad för den som önskar annat utbud. Se  www. Sydantenn.se

Brf Artisten får sina kanaler från Com hem, och Sydantenn(TV 4 -kanalena) Samma utbud, men annan leverantör.

Önskas det andra abonemant, kontakta föreningens leverantör för tilläggsabonemang.