På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela
Fredag
15
Januari 2016

Stamrenovering

Arbetet påbörjas v. 3 2016 i Domaren, Lagmansgatan 6 a-b.

Brf Domaren
15 januari 2016
23:20

Som tidigare nämnts är vi tre bostadsrättsföreningar, Lagmannen, Domaren och Anneberg, som gemensamt har arbetat för att upphandla entreprenörer för detta stora projekt. Förhandlingarna är nu avslutade med de två företag vi valt ut.

Som VVS entreprenör valde vi Rörmontören Syd. De kommer också att vara det företag, som har huvudansvaret för hela entreprenaden. I avloppsdelen valde vi PULS, ett företag som vi anlitat under många år för andra rörarbeten.

I entreprenader av den här storleken kommer det också att förekomma en del underentreprenörer. Dessa kommer ovanstående företag själv handla upp, men bostadsrättsföreningarna kommer att ha ett visst inflytande över deras val.

 Något som var viktigt för oss i upphandlingen var att välja ut företag, som vi bedömer kan klara av en entreprenad av denna storlek. Både när det gäller personal och ekonomi. Vi vill inte hamna i en situation, där företagen riskerar att gå i konkurs under pågående entreprenad. Detta är något man aldrig kan veta med 100 % säkerhet, men båda företagen har funnits länge i respektive bransch och är stabila. De har också stor vana vid denna typ av renovering.

Vidare var det viktigt för oss, om det var möjligt, att företagen skulle vara lokala vilket de är. Båda företagen har sina kontor i Staffanstorp.

 I förfrågningsunderlagen hade vi tagit med flera delar som berör VVS förutom vattenledningar. Ur ekonomisynpunkt finns inget bättre tillfälle än nu att även ta med dessa delar när entreprenören ändå är inne och jobbar med VVS och är etablerade i föreningarna. Det vi hade med förutom nya vattenledningar var värmeväxlare, radiatorer (element) och frånluftsvärmepumpar. När det gäller frånluftsvärmepumpar så är dessa inte aktuella i Domaren, då dessa nyligen är utbytta.

Samtliga föreningar har beslutat att anta anbuden i alla delar gällande respektive förening.

Vi fick med anledning av förestående entreprenad erbjudande av Rörmontören Syd, att genomföra byte av värmeväxlare redan nu i slutet av sommaren och början av hösten. Detta är ett arbete som utförs innan värmesäsongen börjar, d.v.s. innan vi sätter på värmen i husen. Både Domaren och Lagmannen tyckte detta var intressant och har därför beslutat att anta erbjudandet.

Arbetet börjar i Lagmannen i slutet av vecka 36 eller början av vecka 37. Detta innebär störningar i form av att vattnet stängs av periodvis under dagtid. Information kommer att sättas upp i trapphusen när detta sker i respektive hus. Entreprenören behöver inte tillgång till lägenheterna för denna åtgärd. Domarens 17-våningshus är inte berörda av detta arbete.

Arbetsgruppen hade nyligen ett uppstartmöte med entreprenörerna, där alla inblandade träffades för första gången. Vi hade önskemål om i vilken ordning arbetet skall utföras. Entreprenörerna såg inga problem med att tillgodose dessa, så vi kom överens om följande ordning:

Arbetet påbörjas v. 3 2016 i Domaren, Lagmansgatan 6 a-b.

Därefter Albinsrogatan 5 och sedan Lagmansgatan 2.

När detta är klart går man över till Lagmannen och färdigställer alla fastigheter där. Därefter är turen kommen till Domarens 3-våningshus. När det är helt klart på Borgmästaregården börjar arbetet på Anneberg.

Entreprenörerna fick i uppdrag att utifrån dessa förutsättningar återkomma med en mer exakt tidplan för respektive fastighet. Denna kommer att presenteras för arbetsgruppen i mitten av oktober. När denna är klar och accepterad, kommer vi att presentera den för samtliga medlemmar, så att alla vet i stora drag när man själv kommer att bli berörd av arbetet.

Det kommer att hållas informationsmöte för alla boende. Det är mycket viktigt att ni kommer till dessa möten.  Mötena kommer att ske i god tid innan arbetet påbörjas i respektive fastighet.

Alla ska vara väl medvetna om att när arbetet med stamrenoveringen drar igång, kräver detta att entreprenörerna behöver tillgång till våra lägenheter i viss omfattning. Vad detta innebär exakt kommer ni att få besked om vid informationsmötena.

 

STYRELSEN
Brf Domaren


Till kalendariet