Förvaltning

Förvaltare

Ansvarig: HSB Malmö, avd. Tekniska tjänster

Tel: 010-442 30 00
E-post: eriksdal.forvaltningmalmo@hsb.se 

Observera att telefonen går till kundtjänst med öppettiderna 10.00-12.00 och 13.00-16.00. 

Vad gör förvaltningen?

Förvaltningen sköter underhållet av föreningens fastigheter. Detta omfattar allt från små frågor till stora; allt från att ersätta en borttappad tagg, till att ta fram underlag för stora underhållsprojekt.

Fastighetsförvaltarens främsta uppgift är att bidra till föreningens utveckling, detta görs genom att stötta styrelsen, till exempel genom att förbereda underlag och rapporter. Det är förvaltaren som ansvarar för verkställa styrelsens fattade beslut och sköta det löpande som händer mellan styrelsemötena.

Detta inkluderar ett helhetsgrepp där förvaltaren, med hjälp av föreningens tecknade serviceavtal och stödfunktioner på HSB Malmö, sköter frågor som rör exempelvis myndighetskontakter, ekonomi, underhållsfrågor samt kontakt med boende.