Massiv vattenskada von Lingens väg 86 – lagad 2018-08-28

24 augusti 2018 Hilda har drabbats av en omfattande vattenskada i hus 6 von Lingens väg 86. Femton lägenheter bedöms vara skadade. Orsaken är troligen att en eller flera kopplingar på varmvattencirkulationen har släppt. Värst drabbade är lägenheten i mitten av trappan – 2-orna. Men alla lägenheter från våning 7 och ner har drabbats genom att vatten läckt in på väggar och i tak. Ett par lägenheter har fått vatten i elinstallationerna.

Det som sker nu är att Hilda via sin entreprenör Ocab ska utreda och fastställa orsaken till läckan. Det sker nu på måndag (2018-08-27). Arbetet innebär att hela schaktet där rören går måste öppnas i 2-rumslägenheterna.

Det betyder att Hilda och entreprenören måste komma in i samtliga lägenhet från våning 7 och nedåt både 2:orna och 3-rumslägenheterna. Är du inte hemma dagtid under vecka 35 (27 augusti –  31 augusti) så måste du ovillkorligen lämna nycklar till fastighetskontoret.

När vi konstaterat orsaken och hittat läckan startar saneringsarbetet med att bryta upp golv och torka ur de delar av lägenheterna som är vattenskadade. Även det arbetet ska starta under vecka 35.

UPPDATERING (2018-08-24 kl. 14)
Under fredag eftermiddag hittades en av läckorna i schaktet mellan våning 7 och 6 in mot badrummet. Vattenrör och ventilationsrör är så placerade att det inte går att komma åt läckan från hallen. Det betyder att väggen i badrummet behöver öppnas. 

UPPDATERING (2018-08-27 kl. 9)
Varmvattnet är avstängt från måndag förmiddag till tisdag mitt på dagen. Det är förhoppningen. Eventuellt kan varmvattnet vara stängt längre tid. 

Uppdatering (2018-08-28 kl 17)
Under dagen lhittades läckan. En skarv på röret för varmvatten hade glidit isär på våning 6. Under eftermiddagen lagades läckan och varmvattnet släpptes på igen. Under några dagar kommer det fortfarande att droppa vatten i källaren. Det är vatten som samlats i rörschaktet och i isoleringen kring rören. 

Föreningen rekommenderar alla som drabbats av vattenläckan att så snart som möjligt kontakta och anmäla skadan till sitt försäkringsbolag.

Behöver du komma i kontakt med brf Hilda kan du ringa vicevärden vardagar kl. 8–16 på tfn: 072-979 91 50.

Du kan även ringa Anders Anderson på tfn: 070-838 03 13 fram till kl. 21 under hela helgen. Får du inte svar så lämna namn och nummer på telefonsvararen så blir du uppringd. 

 

Källartaket skadat
 • Vattnet har sökt sig ner i källaren och droppar från rören.
  Vattnet har sökt sig ner i källaren och droppar från rören.
 • Cirka 200 liter vatten har fångats upp i källaren på hus 6.
  Cirka 200 liter vatten har fångats upp i källaren på hus 6.
 • Inne i schaktet syns hur vattnet har runnit. Arbetet med att hitta läckan startade fredag eftermiddag.
  Inne i schaktet syns hur vattnet har runnit. Arbetet med att hitta läckan startade fredag eftermiddag.
 • Läckan hittades på våning 6. En skarv hade glidit i sär på varmvattenröret.
  Läckan hittades på våning 6. En skarv hade glidit i sär på varmvattenröret.
 • Den trasiga rörbiten. Glipan vid skarven syns tydligt.
  Den trasiga rörbiten. Glipan vid skarven syns tydligt.

Till nyhetslistan