På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Massiv vattenskada von Lingens väg 86 – lagad 2018-08-28

24 augusti 2018 Hilda har drabbats av en omfattande vattenskada i hus 6 von Lingens väg 86. Femton lägenheter bedöms vara skadade. Orsaken är troligen att en eller flera kopplingar på varmvattencirkulationen har släppt. Värst drabbade är lägenheten i mitten av trappan – 2-orna. Men alla lägenheter från våning 7 och ner har drabbats genom att vatten läckt in på väggar och i tak. Ett par lägenheter har fått vatten i elinstallationerna.

Det som sker nu är att Hilda via sin entreprenör Ocab ska utreda och fastställa orsaken till läckan. Det sker nu på måndag (2018-08-27). Arbetet innebär att hela schaktet där rören går måste öppnas i 2-rumslägenheterna.

Det betyder att Hilda och entreprenören måste komma in i samtliga lägenhet från våning 7 och nedåt både 2:orna och 3-rumslägenheterna. Är du inte hemma dagtid under vecka 35 (27 augusti –  31 augusti) så måste du ovillkorligen lämna nycklar till fastighetskontoret.

När vi konstaterat orsaken och hittat läckan startar saneringsarbetet med att bryta upp golv och torka ur de delar av lägenheterna som är vattenskadade. Även det arbetet ska starta under vecka 35.

UPPDATERING (2018-08-24 kl. 14)
Under fredag eftermiddag hittades en av läckorna i schaktet mellan våning 7 och 6 in mot badrummet. Vattenrör och ventilationsrör är så placerade att det inte går att komma åt läckan från hallen. Det betyder att väggen i badrummet behöver öppnas. 

UPPDATERING (2018-08-27 kl. 9)
Varmvattnet är avstängt från måndag förmiddag till tisdag mitt på dagen. Det är förhoppningen. Eventuellt kan varmvattnet vara stängt längre tid. 

Uppdatering (2018-08-28 kl 17)
Under dagen lhittades läckan. En skarv på röret för varmvatten hade glidit isär på våning 6. Under eftermiddagen lagades läckan och varmvattnet släpptes på igen. Under några dagar kommer det fortfarande att droppa vatten i källaren. Det är vatten som samlats i rörschaktet och i isoleringen kring rören. 

Föreningen rekommenderar alla som drabbats av vattenläckan att så snart som möjligt kontakta och anmäla skadan till sitt försäkringsbolag.

Behöver du komma i kontakt med brf Hilda kan du ringa vicevärden vardagar kl. 8–16 på tfn: 072-979 91 50.

Du kan även ringa Anders Anderson på tfn: 070-838 03 13 fram till kl. 21 under hela helgen. Får du inte svar så lämna namn och nummer på telefonsvararen så blir du uppringd. 

 

Källartaket skadat
 • Vattnet har sökt sig ner i källaren och droppar från rören.
  Vattnet har sökt sig ner i källaren och droppar från rören.
 • Cirka 200 liter vatten har fångats upp i källaren på hus 6.
  Cirka 200 liter vatten har fångats upp i källaren på hus 6.
 • Inne i schaktet syns hur vattnet har runnit. Arbetet med att hitta läckan startade fredag eftermiddag.
  Inne i schaktet syns hur vattnet har runnit. Arbetet med att hitta läckan startade fredag eftermiddag.
 • Läckan hittades på våning 6. En skarv hade glidit i sär på varmvattenröret.
  Läckan hittades på våning 6. En skarv hade glidit i sär på varmvattenröret.
 • Den trasiga rörbiten. Glipan vid skarven syns tydligt.
  Den trasiga rörbiten. Glipan vid skarven syns tydligt.

Till nyhetslistan