Golvbrunnsbidrag

Styrelsen i HSB brf Högaholm har infört ett bidrag för golvbrunn på 5 000 kr om du ska renovera ditt våtrum och behöver byta golvbrunn.

Utbetalning av bidraget sker enbart om nedanstående villkor uppfyllts.

Syftet med detta bidrag är i första hand att uppmuntra dig som har äldre våtrum (bad- eller duschrum) att renovera. I många av de äldre våtrummen är tätskikt och golvbrunnar i dåligt skick vilket kan leda till stora och kostsamma vattenskador.

Tidigare har det i alltför många fall satts igång renoveringar utan att dessa varit beviljade och utförandet har inte heller alltid följt svensk branschstandard.

Villkor

För att undvika framtida vattenskador, ska du eller den leverantör du anlitar vid renovering/ombyggnad i våtrum (bad- och duschrum eller golv i toalettrum) följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK). Föreningen ställer också krav på att Branschregler Säker Vatteninstallation följs. 

Hur du får utbetalt bidraget

1.) Om du planerar att renovera ditt våtrum måste du först ansöka om tillstånd för renoveringen. Ansökan lämnas på blankett som skickas till förvaltningen som inskannad PDF-fil via e-post, eller direkt till fastighetskontoret på Serenadgatan 56. Blanketten "Renoveringsansökan" hittar du på hemsidan under fliken Blanketter längst upp. Golvbrunnen ska vara typgodkänd enligt SS-EN 1253-1:2015 (svensk standard).

2.) Efter att arbetet är klart ska du lämna in ett kontrollintyg till föreningen. Detta intyg är en garanti för att arbetet har utförts enligt rådande branschregler. Eventuella avvikelser ska vara dokumenterade. Ett auktoriserat VVS-företag ska alltid lämna ett intyg till beställaren. Detta är en värdehandling för dig som beställare som du kan använda vid försäljning eller reglering av eventuell skada. Om du eller företaget som utfört arbetet inte har varit auktoriserat ska du lämna ett motsvarande kontrollintyg som utfärdats av behörig besiktningsman.

3.) Efter att föreningen fått in alla handlingar kommer en utbetalning av 5 000 kr ske till bostadsrättshavarens bankkonto. Bifoga därför också ditt kontonummer samt clearingnummer. Utbetalning kommer enbart ske direkt till bostadsrättshavare och medlem i föreningen samt till kontonummer med svenskt clearingnummer. Normalt tar det mellan 7-10 dagar innan insättningen syns på ditt konto. 

Beslutet gäller från den 1 oktober 2020. Beslutet gäller ej retroaktivt.