Årsstämma 2021

07 november 2020 Årsstämma 2021 kommer att hållas den 2 februari 2021. Styrelsen följer noga utvecklingen i världen och den pågående pandemin. Målsättningen är naturligtvis att stämman ska gå att genomföra under säkra förhållanden.