Kallelse årsstämma samt årsredovisning 2016-2017

23 januari 2018 Kallelse till BRF Huggarens årsstämma den 6 februari och föreningens årsredovisning har nu delats ut till samtliga lägenheter i föreningen.

Årsredovisningen finns även publicerad på www.huggaren.com