Loppistavla

11 maj 2017

 

Från och med maj månad finns en anslagstavla i tvättstugan där föreningens medlemmar kan köpa/sälja och byta saker med varandra. Du hittar den vid den handikappvänliga ingången. Förslaget kom från en av våra medlemmar och förhoppningen är att fler saker ska kunna återanvändas.