På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

2017-11-10 Informationsblad nr 7 från styrelsen

Detta informationsblad har satts samman med hjälp av HSB Malmös kommunikations-avdelning. Vi i styrelsen i HSB brf Ida är avsändare till informationen.

Till dig som är medlem i HSB brf Ida, Malmö

Med anledning av vår ekonomiska situation

Vi i styrelsen arbetar aktivt för att reda upp situationen vi befinner oss i – med fokus på att snarast möjligt hålla vårt årsmöte. Här kommer information för att redovisa vad som händer just nu och vad du som medlem kan göra. Som vi tidigare berättat kommer vi skicka ut information till er medlemmar varje vecka.

Projektgrupp i HSB Malmö

Vi sitter med i en projektgrupp för att få experthjälp att reda ut vår ekonomiska situation. I projektgruppen ingår projektledare, ekonomer, kommunikatörer och jurister från HSB Malmö samt våra juridiska ombud och advokat.

Vi ser över våra kostnader

Under veckan har vi tittat på våra kostnader. Bland annat har vi en kostnad på en container som alltid står uppställd på vårt område – containern kostar oss 42 000 kr per vecka. Detta är en stor summa och vi tittar på att sänka kostnaden. Vårt förslag är att ställa dit en container under en dag i månaden – detta skulle bli ett mycket billigare alternativ och vi har ingen skyldighet att tillhandahålla en container.

Månadsavgifterna kommer att höjas

Vi har tidigare berättat att vi har haft möte med banken för att diskutera vår ekonomiska situation. Vi ser att vi kommer att behöva höja månadsavgifterna. Det beror dels på att vi måste börja amortera våra lån och bygga upp ett kapital för att möta kostnadsökningar och löpande underhåll. Dessutom är våra avgifter i dag generellt för lågt beräknade. Vi förstår att ni är många som är oroliga på hur stor ökningen kan bli. Vår budget för 2018 är inte klar än, men vi tror att det kan komma att bli en avgiftsökning på cirka 500–1000 kr (beroende på lägenhetens storlek). Vi arbetar på att höjning av avgiften inte ska ske förrän tidigast 1 april 2018. Utöver det finns det risk för ytterligare höjningar, men det är som sagt för tidigt att uttala sig om idag.

Valberedningens arbete

Den tillfälliga valberedning intervjuar nu de som har lämnat sitt intresse att sitta som ledamot.

Är du intresserad av att sitta i styrelsen eller vill du nominera någon annan? Lämna ditt förslag till valberedningen senast den 19 november. Intresseanmälan och nomineringslapparna ska lämnas in skriftligen direkt till fastighetskontoret eller fastighetskontorets brevlåda.

Valbara uppdrag är: 

  • 6 st ordinarie ledamöter (varav 3 st på 1 år och 3 st på 2 år)

  • 2 st revisorer

  • 1 st revisorssuppleant

  • 4-6 st i valberedningen (på 1 år)

Årsmötet 16 december

Förhoppningen är fortfarande att hålla årsmötet lördagen den 16 december. Vi återkommer med tid och plats.

Ny vicevärd

Vi hälsar föreningens nya vicevärd, Jonathan Grandin välkommen hit. Han börjar sin tjänst på måndag den 13 november och kommer att vara hos oss fram tills den 15 januari 2018 – därefter kommer den nya styrelsen ta beslut om vilken fastighetsförvaltare brf Ida ska teckna avtal med. Jonathan är anställd via HSB Malmö och kommer att sköta administrativa uppgifter och genomföra styrelsebeslut i den löpande verksamheten. Han läser juridik och skriver just nu på sin kandidatuppsats, han är styrelseledamot i brf Per Albins Hem och HSB-ledamot i ytterligare föreningar.

Rickard, vår tidigare vicevärd, har erbjudits nya utmaningar och vi önskar honom all lycka till på sitt nya arbete!

E-postadressen till vicevärden kommer vara samma som tidigare, vicevard@hsbbrfida.se. Telefonnummer kommer nästa vecka.

Frågor

Vi kommer varje vecka uppdatera er med mer information. Information lämnas i era postfack och publiceras på hemsidan https://www.hsb.se/malmo/brf/ida/.

Har du frågor angående föreningens ekonomi, kontakta brf Idas styrelse via vicevärdens e-post, vicevard@hsbbrfida.se

Har du frågor angående valberedningen, kontakta fastighetskontoret på 040-94 88 66 eller via e-post vicevard@hsbbrfida.se

Vill du göra felanmälan, kontakta Bkrp förvaltning, telefon 0101-75 51 01, vardagar kl 8-16. Utöver denna tid, kontakta HSB Jour 0104-42 30 00.

Har du allmänna frågor om hur det fungerar att bo i en bostadsrätt och ditt medlemskap i HSB Malmö, kontakta HSBs juridiska medlemsrådgivning på telefon 0771-472 472, vardagar kl 9-15.

Läs gärna våra tidigare informationsblad som du har fått i ditt postfack (finns även på vår hemsida: hsb.se/malmo/brf/ida/).

Med vänlig hälsning, styrelsen i brf Ida