På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Brf Idas styrelse informerar, 2017-09-28

Informationsblad nummer 4 - i samarbete med HSB Malmö

Vi i styrelsen förstår att ni är många i föreningen som är oroliga och har frågor som ni känner att ni inte har fått svar på. Här kommer därför några av de vanligaste frågorna vi får av er för att redovisa vad vi i styrelsen gör just nu, vad som händer framöver och vad du som medlem kan göra.

Juridisk rådgivning

Vi i styrelsen har haft möte med advokat för att få rådgivning i den juridiska processen. I dagsläget har advokaten gett oss rådet att avvakta med att göra en polisanmälan eftersom vi i dag saknar underlag för att lämna in en anmälan. Vi informerar er när vi vet mer.

Statusuppdatering av beställda projekt

För att revisorn ska kunna skriva under vår årsredovisning (så att vi därefter kan kalla till årsmöte) håller HSB Malmö just nu på att ta fram en statusuppdatering för att bedöma mängden utfört arbete utifrån de avtal som vi i brf Idas styrelse har godkänt. En statusuppdatering kommer skapa en bild av vad som är levererat i förhållande till vad som är beställt. HSB Malmö har meddelat oss att de beräknas vara klar med en statusuppdatering 3 oktober 2017. HSB Malmö skickar denna till oss så fort den är klar så att vi kan ge den vidare till vår revisor.

HSB Malmö har tidigare använt ordet ”besiktning”. En besiktning är mer omfattande och HSB Malmö har insett att detta kommer ta alltför lång tid att genomföra nu. Det viktiga nu är att genomföra en statusuppdatering så att vi kan få till ett årsmöte.

Staket påbörjas vecka 40

Bolaget Merb Enterprise har kontrakt på att sätta upp staket och de använder sig av underentreprenören Cami. Vi har sedan tidigare beställt och betalt detta arbete. Cami kommer att påbörja arbetet vecka 40. Staketet kommer att sättas upp runt parkering och alla fastigheter på Sjöblads väg och beräknas vara klart 31 januari 2018.

Hur har processen kring upphandling och anbud gått till?

Vi förstår att ni är många medlemmar som vill ha klarhet i hur upphandlingarna har gått till och hur anbuden har godkänts. Vi arbetar just nu med att sammanställa all sådan information och kommer att presentera detta på årsmötet.

Hur är vår ekonomi i föreningen?

På årsmötet kommer vi att gå igenom årsredovisningen för 2016. Vi kommer även att presentera hur ekonomin ser ut per den 30 september 2017.

Kommer månadsavgiften att höjas?

Det är den framtida styrelsen som får göra en bedömning om en eventuell höjning.

När kommer årsmötet att hållas?

Det är svårt att säga exakt datum för när årsmötet kommer att hållas men förhoppningsvis i slutet på oktober.

Sydsvenskan – rättelse

Ordförande i brf Ida vill göra en rättelse angående ett påstående i en artikel som publicerades i Sydsvenskan 24 september:”I föreningen pågår just nu, menar ordföranden, ett arbete med at kontraktera nya entreprenörer som kan slutföra de renoveringar som påbörjats, och som hittills kostat cirka 220 miljoner” Ordförande är felciterad och har inte uttryckt detta. Vi i styrelsen har alltså inte påbörjat ett arbete med att kontraktera nya entreprenörer.

Vad kan jag som bor i brf Ida göra?

• Fundera på om du vill kandidera själv, eller nominera någon annan till en förtroendepost i styrelsen – i och med att vi i styrelsen ställer våra platser till förfogande. Du lämnar in ditt förslag på årsmötet.

• Håll dig uppdaterad via hemsidan https://www.hsb.se/malmo/brf/ida/.

• Årsredovisningen kommer skickas till dig via post så fort den är klar, läs den noggrant.

• Gå på årsmötet (information om datum för årsmöte kommer inom kort).

Frågor

Vi kommer kontinuerligt att uppdatera er med mer information. Information lämnas i era postfack och publiceras på hemsidan https://www.hsb.se/malmo/brf/ida/.

Har du frågor angående föreningens ekonomi, kontakta brf Idas styrelse via vicevärdens e-post, vicevard@hsbbrfida.se

Vill du göra felanmälan, kontakta Bkrp förvaltning, telefon 0101-75 51 01, vardagar kl 8-16. Utöver denna tid, kontakta HSB Jour 0104-42 30 00.

Har du allmänna frågor om hur det fungerar att bo i en bostadsrätt och ditt medlemskap i HSB Malmö, kontakta HSBs juridiska medlemsrådgivning på telefon 0771-472 472, vardagar kl 9-15.

Läs gärna våra tidigare informationsblad som du har fått i ditt postfack (finns även på vår hemsida: hsb.se/malmo/brf/ida/). Där har vi informerat om att vi blivit uppmärksammade på att våra leverantörer kan ha kopplingar till ekonomisk brottslighet. Med anledning av detta och vår ekonomiskt svåra situation kommer vi i samarbete med HSB Malmö kontinuerligt informera er om vad vi i styrelsen gör just nu, vad som händer framöver och vad du som boende kan göra.

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i HSB brf Ida