På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Viktig information till dig som bor i HSB brf Ida – med anledning av vår ekonomiska situation

I dag har vi i HSB brf Idas styrelse blivit informerade om att några av våra leverantörer kan ha kopplingar till ekonomisk brottslighet. Med anledning av detta och vår ekonomiskt svåra situation har vi i dag haft möte med HSB Malmö och diskuterat situationen.

I samarbete med HSB Malmö vill vi här informera dig som bor i HSB brf Ida om vad som har hänt, vad vi i styrelsen kommer att göra och vad du som boende kan göra.

Vad har hänt?

Föreningen har hamnat i en besvärlig ekonomisk situation. Den 4 september 2017 skickade vi i styrelsen ut ett informationsblad till samtliga boende för att informera att föreningens avräkningskonto uppgick till 7 730 613 kr, leverantörsskulderna uppgick till 22 945 890 kr och föreningens lån uppgick till 335 871 794 kr.

Det har framkommit att ett antal leverantörer som vi har anlitat för renovering och ombyggnad kan ha kopplingar till ekonomisk brottslighet.

Vår årsredovisning för räkenskapsåret 2016 har inte presenterats och inte skrivits under av den auktoriserade revisorn, då denne inte har fått svar på sina frågor.

 

Vad kommer HSB brf Idas styrelse att göra nu?

Vi har färdigställt svar till revisorn och kommer att överlämna dessa den 13 september 2017 så att vi kan få en fullständig årsredovisning.

Vi kommer lämna in en polisanmälan, med anledning av att några av de leverantörer som vi har anlitat för renovering och ombyggnad kan ha kopplingar till ekonomisk brottslighet.

Vi kommer inte att betala några fakturor som misstänkts ha koppling till ekonomisk brottslighet. Vi betalar endast de fakturor där vi kan säkerställa riktigheten.

Vi kommer genomföra en statusbesiktning tillsammans med HSB Malmö för att kontrollera de ombyggnads- och renoveringsprojekt som vi har beställt.

Vi kommer att kalla till årsmöte så snart årsredovisningen är färdigställd.

På årsmötet kommer vi att ställa våra platser till förfogande så att en ny styrelse kan väljas.

På årsmötet kommer vi även att presentera bostadsrättsföreningens ekonomi per den 30 juni 2017.

 

Frågor som har inkommit till brf Idas styrelse:

Kommer min månadsavgift att höjas?

Nej, den nuvarande styrelsen kommer inte att höja din avgift.

Kommer min lägenhet att göras om till hyresrätt?

Nej, den nuvarande styrelsen kommer inte att göra om lägenheterna till hyresrätter.

Kommer HSB brf Ida att gå i konkurs?

Vi arbetar aktivt, med stöttning av HSB Malmö, för att ordna upp den ekonomiska situationen utifrån medlemmarnas intressen.

Vad kan jag som bor i HSB brf Ida göra?

Håll dig uppdaterad via vår hemsida https://www.hsb.se/malmo/brf/ida/.

Årsredovisningen kommer skickas till dig via post, läs den noggrant.

Gå på årsstämman (information om datum för årsstämman kommer inom kort).

Fundera på om du vill kandidera själv, eller nominera någon annan till en förtroendepost i styrelsen – i och med att vi i styrelsen ställer våra platser till förfogande.

 

Frågor eller funderingar?

Vi förstår att ni är många som är oroliga och har funderingar. Vi kommer kontinuerligt att uppdatera er med mer information. Information lämnas i era postlådor och publiceras på vår hemsida https://www.hsb.se/malmo/brf/ida/.

Har du frågor angående vår ekonomi, kontakta oss via vicevärdens e-post, vicevard@hsbbrfida.se

Vill du göra felanmälan, kontakta Bkrp förvaltning, telefon 0101-75 51 01, vardagar kl 8-16. Utöver denna tid, kontakta HSB Jour 0104-42 30 00.

Har du allmänna frågor om hur det fungerar att bo i en bostadsrätt och ditt medlemskap i HSB Malmö, kontakta HSBs juridiska medlemsrådgivning på telefon 0771-472 472, vardagar kl 9-15.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i HSB brf Ida

 

Rättelse av tidigare utskickat informationsblad ”Information till boende i HSB Brf Ida i Malmö med anledning av ekonomin i föreningen”, den 4 september 2017. I tredje stycken ska det stå ”Därtill tillkommer under räkenskapsåret 2016 kostnad av klinker i källaren inkl. moms på 5 684 375 kr” och inte ”Därtill tillkommer under räkenskapsåret 2016 lokalkostnader inkl. moms på 5 684 375 kr”.

Informationsbladet från brf Idas styrelse som PDF, 2017-09-12
Informationsblad från brf Idas styrelse_20170912.pdf Hämta