Projekt Utemiljö

Arbetet med att förnya och modernisera vår gemensamma utemiljö är i full gång. Arbetet sker i olika etapper där vi börjat med att montera nya lekplatser. I nästa etapp kommer ny belysning och nya sittplatser monteras och därefter nya grillplatser och ett utegym. Projektet kommer att avslutas med plantering av nya blommor och växter.