Elprisstödet – vad händer?

23 februari 2023 Den senaste informationen som vi har är att bostadsrättsföreningar kommer att kunna ansöka om elstödet digitalt hos Skatteverket från den 30 maj, något som vi planerar att göra.

Stödet betalas ut till den som står på elnätsavtalet. Eftersom vår förening har IMD, och det är föreningen som står på avtalet, betalas stödet alltså ut till föreningen, och inte till den enskilda medlemmen. 

Hur elprisstödet ska hanteras i föreningen är upp till vardera nätägare, det vill säga föreningens styrelse, att besluta om. Eftersom det fortfarande finns en del oklarheter kring elstödet, återkommer vi med mer information när vi vet hur vi ska hantera detta i vår förening. 

Läs mer om hur det fungerar på hsb.se: Här reder vi ut vilka som kommer att få ta del av stödet