På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Information till boende

Välkommen till BRF Klas! Här följer viktig information till dig som medlem.

Delägare

I och med att du/ni har godkänts som ny medlem i föreningen är ni nu också delägare i hela BRF Klas (tomt, byggnader, maskiner etc.). Det delägarskapet ger dig/er möjligheter, men också ansvar.

Rätt till din lägenhet

Som bostadsrättshavare har du/ni ett starkt besittningsskydd. Du har rätt att bo i den lägenhet du övertagit, men du har samtidigt ett ansvar att uppfylla dina skyldigheter mot grannar och bostadsrättsföreningen. Ta del av de stadgar som finns i föreningen och som du hittar på föreningen hemsida.

Ansvar och skydd

Den som har en bostadsrätt har ett större ansvar för sin lägenhet än den som har en hyresrätt, men man har också större möjligheter. Besiktiga och kontrollera alltid själv din blivande lägenhet mycket noga innan köpet slutförs. Det är viktigt att inte förväxla den syn som föreningen gör (t.ex. rörinstallation) med den besiktning du själv ansvarar för i samband med övertagandet. I skriften ”Vem ska underhålla bostadsrätten” från HSB kan du läsa mer om ansvarsfördelningen.

Försäkring

Bor du i bostadsrätt behöver du ha tecknat bostadsrättstillägg till din försäkring. I BRF Klas har vi tecknat denna kollektivt för samtliga bostadsrätter så du behöver alltså inte teckna en egen. Den är tecknad hos samma försäkringsbolag som föreningens fastighetsförsäkring.

Vem bestämmer?

Medlemmarna i BRF Klas fattar tillsammans på föreningsstämman de största besluten, så som val av styrelse, ombyggnad och andra större förändringar. Medlemmarna väljer också revisorer som kontrollerar styrelsens arbete. För medlemmarnas trygghet har föreningen också en auktoriserad revisor som reviderar arbetet årligen.

Alla medlemmar i BRF Klas är enskilda medlemmar i HSB Malmö. BRF Klas är medlem och delägare i HSB.

Gemensamma utrymmen

Tvättstuga

Föreningens två tvättstugor finns i respektive källare på Slussgatan 3 och 5. Tidsbokning sker genom teckning på tavlan i anslutning till tvättstugorna. Av hänsyn till grannar får tvättning inte ske efter kl. 20.00. Husen är inte totalt ljudisolerade och de som bor ovanför behöver också få möjlighet till en lugn hemmamiljö.

Respektera bokade tider.

Städa av efter avslutad tvättid. Instruktion finns i tvättstugorna.

Fel på något i tvättstugan rapporteras till styrelsen. Kontaktuppgifter finns på tavlan i trapphusen.

Garage

För hyra etc. se information under ”Garage” på hemsidan. Det är förbjudet att använda garaget för förvaring. Det strider mot brandskyddsreglerna.

Gården

Gården är till för alla medlemmar. Använd gärna sittgrupperna och föreningens grill som står ute under sommarhalvåret, men plocka undan och torka av efter er. Töm askan ur grillen.

Kryddor, grönsaker och bär i pallkragen är också till för alla.

Redskap för trädgårdsskötsel finns i förrådet på innergården vid ingången till trean. Om ni känner för lite trädgårdsskötsel är det fritt fram att använda redskapen. Kontakta styrelsen för nyckel.

Trapphuset

Cyklar, barnvagnar, skräp och liknande får inte ställas i trapphuset då det försvårar städningen och framkomligheten vid utryckningar.

Cykelställ

De två cykelställen med tak på innergården är föreningens och till för medlemmarna.

Källar- och vindsutrymmen

Sätt inte möbler eller annat i gångarna till källaren eller vinden. Det kan vara svårt för oss andra att komma fram, och skulle det bli brand kan det vara svårt för brandmännen att nå fram eftersom gångarna är fria.

Föreningens brevlåda

Föreningen har en brevlåda i femmans trapphus.

Ordningsregler

Hänsyn till grannar

Mellan 22.00 och 08.00 bör man visa sina grannar respekt och dämpa ljudnivån. Inget spikande, hamrande eller liknande bör förekomma efter denna tidpunkt. Tänk på att alla har rätt till en ostörd nattsömn. Sätt upp en lapp i trappan om ni ska ha en fest som ni tror skulle kunna störa andra.

Husdjur/djur

Rasta inte din hund på innergården. Mata inte fåglar på innergården eller balkongen.

Rökning

Rökning är förbjuden i alla våra gemensamma utrymmen. Röker du i din lägenhet eller på din balkong är du skyldig att se till att dina grannar inte upplever obehag.

Information om hus och tomt

Bostadsrättsföreningen Klas ligger i korsningen Slussgatan och Gyllenpalmsgatan i stadsdelen Slussen i Malmö. Fastigheten uppfördes 1939 och är ritad av arkitekt Axel Carlsson. 1986 köpte HSB Malmö upp fastigheten och byggde om den med Skanska som totalentreprenör. Den 1 juli 1988 flyttade de första bostadsrättsinnehavarna in i föreningen.

Föreningen består av ett hus med tre trappuppgångar; Slussgatan 3 och 5 samt Gyllenpalmsgatan 6.

Fastigheten har fem eller sex våningsplan och totalt 32 lägenheter och en lokal. Trappuppgången Gyllenpalmsgatan 6 är en port in till trädgården och i denna port finns endast ingång till en lägenhet. Tvättstugor samt vinds- och källarförråd finns i trappuppgångarna Slussgatan 3 och 5.

Till fastigheten finns en gård som delvis är belagd med plattor på de centrala utrymmena med sandlåda och trädgårdsrabatter, samt längs med huset och i en gång som leder till nödutgång för garage. Den andra delen av gården är belagd med gräsmatta och trädgårdsrabatter. Utåt gården finns även två uteplatser som disponeras av de två lägenheterna på bottenplan i trappa 3. Under gårdsplan finns ett underjordiskt garage.

Teknisk information

Fastighetens fasad är inte enhetlig utan en del av fastigheten har en putsad fasad, medan en del är tegel.

Fastigheten värms upp via fjärrvärme och har ett ventilationssystem med mekanisk frånluft. Dock ingen värmeåtervinning från frånluften.

Avloppsrören i fastigheten är gjorda av gjutjärn och plast.

Inne- och utemiljö

Från Slussgatan kommer man in till ett trapphus. Trapphusen är försedda med stora fönster som vetter mot innergården. De två trapphusen ser inte likadana ut, men färgsättningen är den samma. Från Gyllenpalmsgatan kommer man in till gården genom en stor port. Väggarna är tegelklädda. Det är genom denna port som soporna hämtas. Flertalet lägenheter är genomgående, vilket innebär att de har utsikt mot Slussgatan/innergården eller Gyllenpalmsgatan/innergården. Några lägenheter har inga rum mot innergården. Fyra lägenheter, högst upp, har altaner mot Slussgatan eller Gyllenpalmsgatan.

Ju högre upp i huset man kommer, desto mer utsikt över bangården. På förmiddagar ligger solen på mot den sida som vetter mot Slussgatan och Gyllenpalmsgatan, medan den under eftermiddag/kväll ligger på mot gårdssidan.

Gården ligger ovanpå husets garage. Jordlagret är ca 30 cm. Trädgården är en av fyra innergårdar i kvarteret. Den ena av de intilliggande fastigheterna har tillgång till vår port mot Gyllenpalmsgatan för sophämtning och deras gårdsplan avgränsas mot vår med staket och grind. Det går däremot inte att gå in till de två andra gårdarna via vår gård.

Tillgängligheten

Vid renoveringen av fastigheten möjliggjordes en relativt sett god tillgänglighet för rörelsehindrade, både avseende bostadshuset och gården. I de båda trapphusen finns hiss som är tillgänglig från gårdsplanen, vilken i sin tur kan nås via porten på Gyllenpalmsgatan.