Målsättning

HSB Brf Kraften målsättning är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i Föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning, vidare skall man främja studie- och fritidsverksamheten inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.