Riktlinjer vid ägarförhållanden

Utöver lagar, myndighetsförordningar och föreningens stadgar har Brf. Kraften olika riktlinjer som vi arbetar efter när det rör bl.a. ägarförhållanden.

Medlemmarna utgör rekryteringsbasen för förtroendeuppdrag inom föreningen. Som medlem i bostadsrättsföreningen har man rösträtt på bostadsrättsföreningens medlemsmöten och årsmöte. Medlemmen väljer, och är valbar, till bostadsrättsföreningens styrelse eller andra förtroendeuppdrag. 
Om lägenheten hyrs ut i andra hand eller skänks till anhöriga eller andra men inte bor i föreningen rubbas hela grunden för arbetet i föreningen.

För antagna riktlinjer, se upplagt dokument

Riktlinjer för ägarförhållande och gåva av lägenhet