Studieorganisatörs ansvar

Studieorganisatören skall ansvara för kompetensutveckling av

  • föreningens medlemmar
  • förtroendevalda styrelseledamöter
  • valberedning
  • revisorer
  • anställda

Dessutom planera och genomföra gemensamhetsskapande insatser bland föreningens medlemmar.