Vem ansvarar för vad?

Arbetet i föreningen är uppdelat i olika avnasrsområden

 

Ansvarsområde

Ansvarig

Förklaring

Medlemsfrågor

Gemensamt styrelseansvar

Frågor från medlemmar, ansökan om andrahandsuthyrning, reparation etc. Alla beslut dokumenteras

Godkännande av medlemskap

Jörgen Lindell/
Kenneth Bradén

Ensam beslutanderätten, naturligtvis inom ramen för de lagliga kraven och stadgarna, gällande medlemskap. Vid tveksamheter kan styrelsen fungera som beslutande organ

Skrivelser och tidskrifter

Henrik Kjellgren

Ingår bl.a. att man bör hålla sig á jour med skrivelser och tidskrifter. Även föreslå intressanta texter och artiklar för övriga styrelsemedlemmar. Göra sändlistor för vissa tidskrifter

Teknisk förvaltning

Fastighetstekniker

Fastighetstekniker skall varje månad, i väldigt korta ordalag och i den framtagna mallen, redovisa delar av sitt arbete till kommande styrelsemöte.

Ekonomisk förvaltning

Emilia Andersson Gantell och Jörgen Lindell

Ingår bl.a. fakturahanteringen. Att attestera och godkänna fakturor. Förnya och/eller nyteckna lån enligt finanspolicy och inköpspolicy. Ekonomiskt utfall – rapporteras kvartalsvis. Saldolista med utestående fordringar. Likviditetsrapport.

Energi - och miljö

Cajsa Palmqvist

Bevaka och vara förenings kontaktperson. Även internt driva alla energi- och miljödiskussioner som ligger i föreningens intresse.

Personalärenden

Emilia Andersson Gantell

Ingår bl.a. all kontakt med anställd personal.

Arbetsmiljö

Emilia Andersson Gantell och Henrik Kjellgren

IIngår bl.a. att bevaka och vara kontakt mot entreprenörer och anställd personal. Inom detta ansvarsområde bör man vara påläst och kunnig inom lagstiftning som berör området.

Brandskydd, kris- och olycksfallsberedskap

Fastighetstekniker

Ingår bl.a. att bevaka och vara föreningens kontaktperson i brandskyddsfrågor.

Avtal och avtalsliggare

Emilia Andersson Gantell och Jörgen Lindell

Ingår bl.a. att hålla ordning på föreningens avtal(innebörd) och uppsägningstider genom att uppdatera en avtalsliggare. Här ingår även att besluta om, och tecknande av nya avtal och försäkringar.

Försäkringsfrågor

Fastighetstekniker

Ingår bl.a. att anmäla skador till försäkringsbolag, initiera åtgärder t.ex. fuktmätning och rivning samt avtala om återställning efter skada. Informera ev. medlem och rapportera till styrelsen.

Information

Emilia Andersson Gantell, Jörgen Lindell och fastighetsteknikern

Ingår bl.a. att man är ansvarig för hemsidan, Facebook-sidan, informationsmöten, Kraftbladet, veckobrev och annat som är av karaktären medlemsinformation