Du som loggar in med BankID på fil eller via dosa behöver först välja Mobilt BankID och därefter välja BankID innan du matar in ditt personnummer för att komma in. Vi jobbar på att rätta till detta och beklagar strulet som uppstått.

Åtagande vid medlemskap

Ny medlem blir medlem i föreningen respektive i HSB.

Delat ägande: En av parterna måste äga minst 10 %, ex. om barn delar med förälder

Juridisk person: Accepteras ej som medlem

Överlåtelseavgift: 2,5% av prisbasbeloppet, betalas av köparen

Pantsättningsavgift: 1% av prisbasbeloppet

Medlemsavgift HSB: 300 kr

Andelsavgift HSB: 500 kr 

Upplåtelseavgift: Avgift för andrahandsupplåtelse betalas av bostadsrättshavaren med 10% av prisbasbeloppet per år

Avgift: I avgiften ingår: