Information från styrelsen och Odlarnytt

Odlarnytt delas ut ca en gang per kvartal, eller vid behov. Allmänna anslag sätts upp i trappuppgångarna.

Nyheter kommer upp på hemsidan under fliken nyheter. Allmän information uppdateras löpande på hemsidan. 

Odlarnytt är vårt eget nyhetsblad och delas ut direkt i medlemmarnas brevinkast ca en gång per kvartal, men även då speciell information måste förmedlas till föreningens medlemmar.

Följ oss gärna på Facebook för snabb information från styrelsen 

https://www.facebook.com/BrfOdlaren/