På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Att bo i bostadsrätt

Att köpa en bostadsrätt innebär att man köper nyttjanderätt till en bostad. Man blir då medlem i en bostadsrättsförening, en ekonomisk förening vars ändamål är att i föreningens hus upplåta boende med bostadsrätt. Tillsammans med övriga medlemmarna i föreningen ansvarar man för underhåll och förvaltning av hus, mark och övriga gemensamma utrymmen.

En bostadsrättsförening ska vara registrerad hos Bolagsverket. Föreningens stadgar och ekonomiska plan registreras samt information om vilka som sitter i föreningens styrelse.


Styrelse
På den årliga föreningsstämman utser medlemmarna representanter som får till uppgift att förvalta bostadsrättsföreningen. Genom att planera och styra underhåll och reparationer, finansiering och lån kan styrelsen se till att fastigheten behåller sitt värde. Normalt förmedlar styrelsen de olika ansvarsområdena inom styrelsen och utser en ordförande.

Bostadsrättsföreningen är en juridisk person och har rätt att ingå avtal med till exempel leverantörer. Det är föreningens utsedda firmatecknare, från styrelsen, som har rätt att på föreningens vägnar ingå avtalet. Vem som är firmatecknare framgår av registreringsbeviset från Bolagsverket.


Föreningsstämma
Varje år ska föreningen hålla en föreningsstämma där föreningens verksamhet gås igenom. Samtliga medlemmar ska kallas till föreningsstämman där man bland annat utser styrelse. För den som vill ta upp ämnen till allmän diskussion under föreningsstämman finns möjligheten att lämna en motion. Varje föreningsstämma ska protokollföras och protokollet ska finnas tillgängligt för samtliga medlemmar.


Revision
Föreningen ska årligen sammanfatta det ekonomiska resultatet samt lämna en verksamhetsberättelse. Detta sker vanligtvis med hjälp av föreningens ekonomiska förvaltare. Redovisningen granskas därefter av revisorerna.


Medlemsförteckning
Alla bostadsrättsföreningar är skyldiga att ha en lägenhets- och medlemsförteckning där det framgår vem som bor i respektive lägenhet. Här ska även antecknas om lägenheten är pantsatt, det vill säga om banken har lägenheten som säkerhet för ett lån. I förteckningen ska också framgå om lägenheten är uthyrd i andra hand.


Vad får man göra i lägenheten?
Som medlem och boende i en bostadsrättsförening ansvarar man för inre reparationer och underhåll i bostaden. 

Man avgör alltså själv när det är dags att måla om, byta ut spisen, lägga in parkettgolv och tapetsera eller göra andra förbättringar i lägenheten. Om du önskar utföra större underhållsarbeten i lägenheten, flytta avlopp, väggar och dylikt måste styrelsen lämna sitt godkännande. Inför en renovering ska man som medlem därför lämna en skriftlig förfrågan och förklara kortfattat vad man planerat genomföra.

Det yttre underhållet är föreningens gemensamma ansvar, det gäller exempelvis fasader, tak och trapphus samt installationer av vatten, värme, el och ventilation. En del av årsavgiften avsätts till kommande reparationer och underhåll.


Får jag hyra ut lägenheten i andra hand?
Det generella regeln är att man inte utan vidare kan hyra ut sin bostad i andra hand. Styrelsen kan medge uthyrning då "beaktansvärda skäl" föreligger. Det kan till exempel vara studier eller arbete på annan ort. Andrahandsuthyrning skall alltid tidsbegränsas. Styrelsen har tagit beslut att tillåta en första ansökan om uthyrning på 1 år och därefter ge tillstånd till ett halvt år i taget. Om styrelsen nekar uthyrning trots att giltiga skäl föreligger kan man som boende vända sig till Hyresnämnden.

Tänk dock på att det är du som bostadsrättsinnehavare som är ansvarig för bostaden även under tiden du har den uthyrd. Det är ditt ansvar att avgiften blir inbetald, att hyresgästen sköter sig och följer föreningens regler. Om uthyrningen sker under en tidsperiod längre än 2 år är det viktigt att försäkra sig om att hyresgästen inte får besittningsrätt till lägenheten. Tag kontakt med styrelsen om det blir aktuellt!

Mycket av det som medlemmarna tycker är viktigt för trivseln i boendet regleras varken i lagar eller stadgar. Sådana frågor beslutar man om tillsammans. Tillsammans skapar ni och era grannar den bomiljö ni vill ha!