På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Om Lindeborgsområdet

År 1971 gjordes utgrävningar på Lindeborgsområdet. Då fann man stolphål efter hus från vikingatiden.


Ett 20-tal grophus påträffades. Grophus är av namnet enkla, nedgrävda hus ca 4 ggr 5 meter i omfång. Även hittades en Torshammare som är ovanlig här i Skåne, flintredskap från yngre stenåldern och keramik från äldre järnåldern.
Palissader av trästolpar har hittats vid rondellen Pildammsvägen-Annetorpsvägen, fynden är från trattbägar -och stridsyxekulturen 2100-1860 f Kr.
Så visst har det har det hänt ett och annat här och nära Lindeborg. Men någon större husbebyggelse som typ Fosie eller Bunkeflo by har ej funnits.

Skånska kriget

När vi kommer till de Skånska krigen så har det säkerligen ridits en hel del över våra marker, bl.a. vid ett känt tillfälle red svenska soldater söderut mot Västra Klagstorp, där en strid ägde rum med danskarna , 5 svenskar och tre danskar dog.

Under dessa krig lade man sina härläger runt Malmö i bl.a.byarna V, Skrävlinge och Fosie, här är marknivån lite högre än inne i Malmö centrum . Betryggande avstånd från kanoner och utfall, även god sikt mot vad som hände framför fästningsvallarna.

Kartor

Om vi tittar på lite äldre kartor eller ser oss om runt Malmö kan man se att det finns små högre nivåer runt staden. Det finns särkilda historier om dessa backar att läsa. Malmö fornminnesårsbok 1957 sid 106. 1938 sid 28-29 T.e.x. om Fosieborrar (borrebackar) som låg mellan Blekingsborg och Kulladal. Grusen från dessa backar
ligger numer till stor del i hamnen för utfyllnad av denna.

Där kunde hände förfärliga saker om kvällar och nätter:
"ve borrebackarna där va di såmm, flö i luften. Å där tjörde en mann ifrå Vitrie å komm där ude ve tietiden på kvällen. Å där sprant frågade hann, åmm hann hade sitt itt fruentimmer. Å hann to astå å etter fruentimmered. Å hann sate hann ad hann fick ente komma där etter klåckan ti åmm kvallane. Menn de glemde hann, å komm där lia väll å blev dödad".

Berättare Lars Åkesson Hindby född 1840. Så farligt kunde det vara och vi som åker bil cyklar eller åker med bussen där förbi. Så var försiktiga nästa gång .

Enskiftet

Före enskiftet präglades området av trekiftesbruk.
Byarnas jord indelades i tre vångagärden och en ängavång närmast havet. Jordvallar var vanligt inhägnadsmaterial. Virke och ris var svårt att få tag på, sten som hittades användes till husgrunder. Ris användes ofta till hägnad runt gårdsplatserna. Vångarna var delade i tegar och
dessa kunde bli många för varje bybonde, denna skulle ha tillgång till all slags jord.

Änga vångarna vid Öresundsstranden användes för boskapsbete. Den boskapen vaktades alltid av en herde ( byhöre ). De flesta gårdarna var kringbyggda och
intill dessa låg köksträdgården med jordfrukter och frukträd. När gårdarna vid enskiftet flyttades ut uppfördes dessa på de nya platserna i traditionell
korsvirkes teknik även med helt stampade väggar ( läs Stolpalösa). På 1800-talets började
man grundmura med lersten, obränt tegel av trampat lera uppblandat med halm eller tång, dessa väggar skyddades utvändigt genom kalkning.

Svågretorp, namn efter ett antal hus där de boende var svågrar. Detta område växte sig rätt stort innan man anlade Lindeborg. Till ett flertal av dessa hus fanns växthus (trädgårdsmästeri), 13 hus fanns. Vid enskiftet
flyttades egendomarna Fosie n:r 1, n:r 5, n:r 17, n:r 21 och 22. Enskiftet utfördes i Fosieby maj 1804 av lantmätare Magnus Wremp. Bunkeflo 2 flyttades ut från Bunkefloby redan i slutet av 1700-talet.

De gamla gårdarna

Visste ni att:

Nr 1 Henriksdal blev uppkallad efter en av ägarna,
kyrkovärden Nils Henriksson. Gässie 1813-1879.
Efter Henriksdal är nuvarande Henriksdalsvägen namngiven.
Henriksdalsvägen tidigare ko-mossavägen.

Nr 17 Lindeborg uppkallades efter ägaren sedan 1864, slaktaren Ola Lindgren som efterträddes av sonen.
Lindgrenastället var en folklig benämning på Lindeborgsgården.

Nr 5 o 22 Sofieholm uppkallades efter en ägare, Per Matthiasson hustru Annette Sofia från Bunkeflo. Egendomen inköptes i slutet av 1800-talet av
prof. Martin Weibull, hans hustru hette också Sofia. Gården även kallad i folkmun Weibullagården. Lindeborgsområdet ligger till största delen på Sofieholms gårdens ägor, så är det rätt namn på området?

Nr 5 1/16 mantal Fosieborg namngivet av ägaren advokat Jeppa Holst. Född 1791.
Med sin bronsåldersgrav är därför delar av marken k-märkt.
Äldrevårdsbostäder finns numera i parken.

Nr 5 1/12 mantal Gamlegård. Kallades så på grund av sitt ålderdomliga byggnadssätt
och var en av de få halmtäcka gårdarna i Fosie på 1930-talet.

Nr 2 Stolpalösa. Namnet har uppstått i enskiftet, då gården blev uppbyggd med lerväggar utan stolpar, som ansågs vara något märkligt. Många siade att väggarna skulle välta.

Gården stod kvar till 1971. Kallades i Nanna Erikssons bok - Åtorpsgården.
Nanna Lundh-Eriksson berättar i sin debut bok från Hembyggdstigar om denna gård.
Bl.a. att den var en av de rikaste gårdarna i byn. Golvet inne i köket bestod av stora hällar att kullerstenarna därinne blott funnos invid väggarna och under sängarna.
Innanför porten var hunden bunden vid sin koja.

Bunkeflo Kroks mölla (krågs). Möllan som ses av en del från Lindeborg. Ligger på den högsta punkten i före detta Bunkeflosocken. Denna mölla har anor ända från den danska tiden.

Bunkeflo Birehuseds innehavare och huset fick ett öknamn på grund av att det låg så nära Fosie socken gräns.Pär i röven och hustrun Dänn tjåkke Pärskan.

Mer läsning om våra gårdar finns i Malmö fornminnes årsböcker:
Bunkeflo socken av Ingemar Ingers 1972.
Fosie socken av Ingemar Ingers 1960.
"Bunkeflo vår hembygd", av Bert Persson.
Fosie "från socken till inkorporering",
en artikelsamling från 1997. Utgiven bl.a. Malmö museer.