Laddstationer !

Goda nyheter!

Laddstationerna är redo för användning!

Regler för att få hyra en plats med laddstation: 

1: Ni måste äga ett fordon som går att ladda. 

2: Det är ett måste att ni först och främst har blivit tilldelade en plats i garaget.  

Kostnader: 

En plats med en laddningsstation i sig kostar 100 kr mer än en vanlig garageplats. 
IMD har även implementerats vilket innebär att ni betalar för den el ni förbrukar. 

Har ni några övriga frågor så kan ni kontakta förvaltningen på : sportsbyn.forvaltningmalmo@hsb.se