Källsortering

På innergården finns föreningens miljöhus med flertalet olika sorteringskärl. Föreningen har tömning på tisdagar.

 

Regler för miljöhuset

  • Vik kartongerna innan ni slänger ner dem i kärlen - de tar mindre plats!
  • Sopsortera efter sunt förnuft

Miljöhuset har följande kärl till sitt förfogande:

  • Glasförpackning, ofärgad
  • Glasförpackning, färgad
  • Pappersförpackning
  • Tidning/trycksak
  • Plastförpackning
  • Metallförpackning
  • Matavfall
  • Batteri

 

Farligt avfall och rester från renovering

Detta lämnar vi på något av stadens återvinningscentraler. Här hittar du återvinningscentraler

Vad är farligt avfall?
Farligt avfall är ett samlingsnamn för avfall som innehåller eller består av ämnen med farliga egenskaper. Det kan till exempel röra sig om ämnen som är giftiga eller brandfarliga. Exempelvis rester av färg, rengöringsmedel och lim. 

 

Stort tack för att du sorterar! 

Tillsammans hjälps vi åt, för en bättre miljö och för att hålla nere kostnaden.