Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste ställda frågorna och deras svar.

Sidan uppdateras kontinuerligt i samband med att nya frågor ställs. De senaste tillagda är markerade i gult.

Uppd. 2020-06-10