På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Föreskrifter för täppa

Det är Bygg- och Miljökontoret i Svedala kommun som ansvarar för övergripande regler och riktlinjer för byggnation inom kommunen. Som komplement till dessa regler har föreningen valt att göra följande förtydligande och tillägg:
 • Varje förändring av täppas eller uteplats avgränsning, eller byggnation av t ex skärmtak eller uterum, ska ske i samråd med styrelsen.
 • Berör förändringen en eller flera grannar skall skriftligt medgivande inhämtas från dessa och lämnas till styrelsen.
 • Inga avgränsingar, inklusive häckar, får vara högre än 1,80 meter.
 • På entrésida, och på balkong- och altansida, får plank ej användas för att avgränsa till annan yta än mot granntomten. Ett plank får sträcka sig 3,60 m ut från ytterväggen och vara 1,80 m högt, Som plank betraktas avgränsingar i trä som är högre än 1,20 m. Utöver detta får man bygga staket eller stenmur eller anlägga häck.
 • Staket får ha en höjd av 1,20 meter. Brädorna i ett staket ska ha minst 3 cm mellanrum för att ge genomsläpplighet.
 • Staket och plank ska vara impregnerade eller vitmålade och försedda med plintar eller ankare.
 • Stenmur, oavsett vilken annan yta den avgränsar mot, får ha en höjd av högst 0,6 m.
 • Pergola får monteras ovanför staket och stenmur, men till en total höjd av högst 1,80 m.
 • Stängsel får inte uppföras.
 • Skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer får anläggas i samråd med styrelsen.
 • Fristående byggnationer av typen lekstuga, mindre växthus och förråd kan tillåtas, men bedöms utifrån storleken på täppan och redan befintlig bebyggelse.
 • Husvagn och husbil får vara uppställda på täppa/uppfart i en månad som längst.
 • Tält som används i anslutning till uteplats får vara uppställda på täppans baksida under perioden maj-september, under förutsättning att tältkonstruktionen är av hög kvalitet, fast förankrad i underlaget och att skriftligt medgivande inhämtats från berörda grannar och lämnats till styrelsen för godkännande.
 • Avgränsing mot cykelstigar och gångstråk bedöms av styrelsen i varje enskilt fall, eftersom förutsättningarna (marknivå, sikt mm) är olika.
 • Luftvärmeväxlare och paraboler (eller andra typer av antenner) får ej anbringas på byggnader i föreningen.

 

Kommunens riktlinjer, som finns att läsa på hemsidan www.svedala.se, gäller i vår förening. Bygglovsbefrielser för det som kallas "en- och tvåbostadshus inom detaljplanelagt område" gäller generellt inte bostadsrättsföreningar. Det betyder t ex att byggnationer av uterum kräver bygglov.

Svedala 2015-05-19