På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Välkommen

Välkommen till HSB Brf Vesslans hemsida.

HSB Brf Vesslan finns i Malmö på Möllevångsgatan 27 a,b,c Nikolaigatan 4 a,b,c,d Södra Förstadsgatan 79 a,b,c,d.

Föreningen färdigställd 1939 och omfattar tre bostadshus med tillsammans 11 trapphus.
Föreningens 133 bostäder omfattar 34 st 1 r o k, 81 st 2 r o k, 11 st 3 r o k, 4 st 4 r o k, 3 st 5 r o k.
Föreningen har också ett antal bostadsrättslokaler samt tre hyreslokaler, som alla är uthyrda.

I föreningens garage finns också 113 garageplatser som kan hyras separat.
Kostnad per månad 425kr för medlemmar i Brf Vesslan och 500kr exkl moms för utomstående.

Du kan ställa dig i kö via MittHsb
Medlemmar i föreningen har företräde till lediga garageplatser.

Föreningen har bastu.

Föreningen har fem tvättstugor varav fyra är fördelade på respektive huskropp. En tvättstuga kan användas dygnet runt alla dagar av alla medlemmar och är även bestyckad med en större maskin som klarar tvätt av mjuka mattor samt större tvättbehov. 
Resterande fyra tvättstugor är begränsade i tid och beroende på var tvättstugan är belägen.

Föreningen har källsortering på gård. Ingen kompostering.


Underhåll & Renovering.

Föreningen har under 2003 och 2004 genomgått en omfattande renovering som har innefattat nya tak på alla huskroppar samt målning av fasader mot gård och mot Nikolaigatan, S:Förstadsgatan och Möllevångsgatan.

Föreningen har 2010 / 2011 bytt alla element i lägenheter och lokaler samt försett värmecentral med ny teknik.
Bytet av element har inte innefattat rörledningar/ rörstammar till elementen, då dessa har bedömts vara i bra skick.

Föreningen har i april 2014 infört gemensam upphandling av el för alla medlemmar, hyresgäster och den dagliga driften. Detta innebär att elförbrukningen per bostadsrätt debiteras på avgiftsavin.

Föreningen har 2014 / 2015 renoverat alla avloppsledningar från lägenheter med strumprelining. I samband med detta relinades även underliggande avloppsrör i fastigheten.

Kommande renovering är att se över gårdsplanen, som också är garagetaket under 2019. Projektet innebär att gårdsplanen kommer att rensas från dagens material ned till ren betong och därefter läggs en ny gårdsplan med ny utemiljö.

Framtida renoveringar är målning av trappor och gemensamma utrymmen, byte av låssystem och porttelefonsystem.

Styrelsen arbetar efter uppgjord underhållsplan, som uppdateras kontinuerligt.


Avgiftshöjningsbehov.

Styrelsen bedömer att föreningens ekonomi är god, men har samtidigt gått igenom framtida kostnader i underhållsplan samt ökande driftskostnader inom områden såsom fjärrvärme, löpande underhåll, m.m.. därmed beslutat att höja avgifterna med tre procent från och med den 1 Januari 2017.  Under 2018 gjordes ingen avgiftsreglering. Planerade avgiftsregleringar under 2019 med 3 %

Styrelsen kommer att bedöma framtida regleringar av avgiften på årsbasis och göra taktiska regleringar efter behov.

Anställda.

Föreningen har förnärvarande ingen anställd fastighetsskötare. Daglig drift bedrivs av HSB

Frågor om föreningen kan ställas på mail: vesslan.forvaltningmalmo@hsb.se