På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Allmän information

Funderar du på att köpa (eller har) en bostadsrättslägenhet
i brf Vindrosen?
Det glädjer oss att du/ni har köpt en lägenhet eller funderar på att bosätta er på
Ön och just i HSB:s bostadsrättsförening Vindrosen.
Föreningen består av 167 lägenheter som vi medlemmar äger tillsammans.
Förvaltningen av föreningens egendom köper vi av HSB Malmö.
Att bo i en bostadsrätt bygger på ett ömsesidigt förtroende styrelse/medlem.
Det är viktigt att ta del av föreningens stadgar och policy där rättigheter och skyldigheter
redovisas (se hemsidan).
Styrelsen anser att föreningen har en god ekonomi och är en bra förenig att bo i.
Tag gärna del av vår årsredovisning där föreningens ekonomi finns tillgänglig.
Vid köp av en bostadsrätt och därefter överlåtelse av lägenhet sker en tillsyn
(motsvarar inte besiktning - är en tjänst man köper externt).
Tillsysnen görs av vicevärden och omfattar de stamledningar som föreningen
försett lägenheten med vid byggnationen, exempelvis stamledningar för el,
vatten/avlopp, ventilation och gaspanna.
Inredningen i lägenheten och de förändringar som är gjorda övergår vid en försäljning
till den nya köparen. Man upprättar ett s k ansvarsavtal. Samma gäller vid
arvsskifte.
Köpet blir därefter, som man säger, i ”befintligt skick” med eventuella skador på de
delar som innehavaren ansvarar för.
Välkommen till brf Vindrosen!

 

Att bo i en bostadsrättsförening
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Man köper en andel i föreningen
och för den andelen får man disponera lägenheten (man äger inte lägenheten).
Att bo i en ekonomisk förening innebär att man som medlem har både rättigheter
men också skyldigheter.
Både styrelse och medlemmar måste rätta sig efter lagar (bostadsrättslagen), stadgar
(brf Vindrosens stadgar) och myndigheternas lagar och krav (ex bolagsverket,
byggnadsnämnden, brandmyndigheten m m).
Det är medlemmarnas skyldighet att ta reda på vad som gäller då man vill göra
förändringar i lägenheten, på tomten eller balkongen (som ingår i upplåtelsen)
samt förändringar på fasaden.
Styrelsen har inställningen att godkänna förändringar under förutsättning att man
som innehavare själva ansvarar för de förändringar man önskar utföra. Man tecknar
ett s k ansvarsavtal. Det gäller samtliga medlemmar.
Då man som medlem vill utföra några förändringar ska man först söka tillstånd från
styrelsen. Därefter följa bostadsrättsföreningens anvisningar. Även om det finns ett
beslut av stämman eller någon annan medlem har fått tillstånd att utföra en förändring,
så innebär inte detta att övriga medlemmar inte behöver söka tillstånd av
styrelsen för samma förändring. Alla förändringar dokumenteras och arkiveras
under respektive lägenhet.
Du ska alltid kontakta styrelsen, med brev i styrelsens brevlåda (Båtbyggaregatan
160 gård 3) eller via mail (vindrosenskontor@brfvindrosen.se), om du vill
göra någon förändring.

 

Allmän information
Ägarna av brf Vindrosens 167 lägenheter fattar tillsammans på föreningsstämman
de övergripande besluten såsom val av styrelse, revisorer, valberedning, ombyggnad
och större reparationer.
Styrelsen
Den löpande verksamheten sköts av styrlesen. Det är styrelsen som beslutar om
placering av lån, eventuella avgiftshöjningar och som upphandlar tjänster som
föreningen behöver t ex fastighetsskötsel.
Parkering
På hela Vindrosens område gäller parkeringsförbud utom på markerade platser.
Detta för att säkra utrycknings- och soptömningsfordon fri passage.
Det ingår en parkeringsplats per lägenhet. Dessutom har vi fyra gästparkeringar
(4 tim) och 16 extra parkeringsplatser som kan hyras av medlemmarna.
Kontakta vicevärden angående kölista.
Information
Styrelsen informerar medlemmarna löpande under året via Vindrosenbladet, brev
och kallelser och på vår hemsida.
Vicevärden
Vicevärden träffas sista helgfria onsdagen i månaden mellan kl. 19.00-20.00 i
föreningens lokal, Båtbyggaregatan 160 på gård 3.
Fastighetsskötaren
Du når fastighetsskötaren på tel 010-44 23 000 eller mail: www.brfvindrosen.se
(titta under felanmälan).
När det gäller gaspannan kontaktar du vicevärden på tel 0705-51 13 76.

 

Miljö och sophantering och hur vi kan hålla
kostnaderna nere.
Inom området Vindrosen finns inte brunnar som skiljer bort olja och andra farliga
ämnen. Därför är det förbjudet att tvätta bilen på gården. Att skölja av den är
tillåtet. (Tänk på halkrisken vid frost).
Inom Vindrosen har vi sortering av sopor:
Färgat glas
Vitt glas (ej porslin)
Plåtburkar (ej övriga plåtmaterial)
Plastförpackningar (inga större plastsaker som t ex tvättkorgar o dyl)
Tidningar
Kartonger (ta sönder/platta till dem så får mer plats)
Batterier (ej bilbatterier) och mindre ljuskällor (ex lågenergilampor)
Trädgårdsavfall (buskar/grenar nerklippta i mindre bitar)
Hushållsavfall (även mindre bitar frigolit)
Flyttkartonger och andra stora emballage slänger du på återvinningsstationen*
Matavfall
Ställ inga sopor på golvet om kärlen är fulla.
Det som ligger på golvet blir inte upplockat och slängt.
Tag med soporna och släng dem på närmaste återvinningsstation.
Alla övriga sopor räknas som grovsopor och ska lämnas på återvinningscentralen*
vilket är kostnadsfritt för privatpersoner. Vi som förening måste betala.
Vitvaror
Ex spisar, kylar, frysar och diskmaskiner.
Beställ hämtning vid köp av ny i butiken eller kontakta föreningen.
Om vi alla hjälps åt ska vi kunna gå in i rena och snygga soprum.
Dessutom håller vi kostnaderna nere genom att undvika onödiga merutgifter.
* Närmaste återvinningsstation är V. Bernadottesgatan/Roddaregatan
och närmaste återvinningscentral är Bunkeflo, Gottorpsvägen.

 

Har du sålt din bostadrättslägenhet?
Styrelsen har fått underlag på köpekontraktet som visar att du/ni sålt er lägenhet.
Vicevärden gör en tillsyn i lägenheten tillsammans med köpare och säljare.
Tillsynen avser de delar (stamledningar) som föreningen ansvarar för och har försett
lägenheten med vid byggnationen, ex gaspanna, ventilation, vatten, avlopp
och elledningar.
Har du/ni gjort förändringar och ombyggnader i lägenheten, tecknat avtal och fått
tillstånd av föreningen för detta, ska köparen informeras.
Tag kontakt med vicevärden innan tillsyn (0705-51 13 76) om ni gjort förändringar
utan att informerat styrelsen på följande:
Föreningens
Elinstallationer
TV/radioanläggningar
Köksfläkt
Vatten/avloppsledningar
Förändrat vind eller förråd med isolering, takfönster, kupa
Ändrat ytterdörr
Ändrat staket/grind
Ändrat/byggt om balkong
eller andra förändringar.
Detta för att underlätta och göra tillsynen så smidig som möjligt.
Vid tillsynen ska lägenhetspärmen vara tillgänglig, spröjsar på samtliga fönster vara
på plats och förrådets tak och väggar vara synliga.
OBS! Stäng aldrig av elen eller gasen!