På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Principiella stämmobeslut

Årtal och paragraf hänvisar till protokoll från respektive stämmor

 

Uppsättning av plank, 1996 § 20
Stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att handlägga frågorgällande uppsättning av plank el. dyl.

Tillbyggnad av balkong, 1997 § 16
Föreligger ansökningar från lgh 225 och 227 angående tillbyggnad av balkong. Stämman beslutar efter acklamation att avslå ansökan från lgh 227 samt att bifalla ansökan från lgh 225, under förutsättning att grannarnas godkännande föreligger.

Förändring av asfalt och gångplattor, 1999 § 6,
Skall prövas av styrelsen.I princip tillåts ingen förändring och den ursprungliga Utformningen skall bibehållas.

Balkong, s.k. fransk balkong m.m.
Har tidigare bifallits genom beslut på föreningsstämma. Skall prövas av styrelsen och godkännas av berörda grannar.

Staket runt tomt
Tillåtes upp till 1 meter lika befintliga under förutsättning att berörda grannar godkänner samt beslut i styrelsen.

Markiser, balkongskydd färger m.m.
Får uppsättas enligt anvisningar från styrelsen.

Skärmtak dörr
Informeras om att det redan finns ett godkänt beslut angående uppsättning av skärmtak över oskyddad dörr. Även i detta fall fodras styrelsebeslut och berörda grannars godkännande.

Information och beslut ang. inglasning, 1999 § 7
Förslag till inglasning presenteras. För – och nackdelar diskuteras. Stämman beslutar med acklamation att lägga ner fortsatt utredning m.m. gällande inglasning.

Information och beslut ang. takfönster/takkupor, 1999 § 8
Förslag redovisas om tillbyggnad av takkupor/takfönster. Under diskussionen framkommer att det är föreningens ställningstagande som skall tas fram. I övrigt är det åtgärder som fodrar bygglov ifrån kommunen. Efter avslutad diskussion beslutar stämman att godkänna byggande av takfönster efter prövning av styrelsen.

Information och beslut ang. portal, 1999 § 9
Redovisas att vissa medlemmar önskar bygga portaler i anslutning till sina tomter och staket. Efter diskussion beslutar stämman att portaler ej får uppsättas.

Ändringar utvändigt/invändigt, 1999 § 13
Alla förändringar utvändigt i form av plank, staket, redskapsbodar m.m. eller invändiga förändringar skall redovisas och godkännas av styrelsen. Bl.a. skall relationsritningarna förändras. I princip får bärande väggar ej förändras.

Portar till carportar, 2002 §18
Förslag att installera portar till våra carportar. Ev. automatisk som tillval. Stämman beslutar att avslå.

Djupare balkonger, 2004 §18
Förslag att få bygga balkongerna djupare, enligt byggnadsnämnden godkännes inte denna förändring.

Installera braskamin, 2004 §18
Förslag att få installera braskamin. Vid extraföreningsstämman redovisades både för och nackdelar. Stämman beslutade avslå.

Installation av gasbraskamin.
Förslag om att installera gasbraskamin. Stämman beslutade godkänna installationen med styrelsens godkännande.

Glastak, 2017 §17
Fast glastk över uteplats. Stämman beslutade att godkänna motionen.
Uppsättning kräver styrelsens tillstånd innan igångsättning.