Container 19-22 augusti

19 juli 2022 Fredagen 19e augusti kommer contaier för grovsopor sättas ut för medlemmar i Brf Ymer. Containern kommer att placeras i anslutning till innergården. Containern kommer att stå på plats över helgen och hämtas under måndagen 22e. 

Containern ställs ut mellan kl 06.00 och 20.00 på leveransdagen, och hämtas mellan 06.00 och 20.00. Vi rekomenderar därför att slänga allt ert blandade avfall senast söndagen om ni har möjlighet. 

I containern får du kasta:
papper, trä, plast, metaller, textilier och icke brännbart (t ex mineralull, tegel, sten och betong)
I containern får du INTE kasta:
asbest, elektriskt eller elektroniskt avfall, produkter med freon, ljuskällor, däck, farligt avfall eller hushållsavfall.

Läs mer om vad som får slängas i containern och ej i sorteringsguiden nedan. Vid ytterligare frågor gällande vad som får och inte får slängas i containern, kontakta Ragn-Sells på 0771-88 88 88 eller kundservice@ragnsells.com

Vänligast
Förvaltningen Brf Ymer