Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Energiförvaltningsavtal

Trygghet baserat på erfarenhet, engagemang och ansvarstagande. HSB Malmö erbjuder sina medlemmar ett energiförvaltningsavtal, med huvudsaklig avsikt att trygga drift och skötsel av systemen för värme, varmvatten samt ventilation.

Vid ett signerat avtal förbinder HSB Malmö sig till att övervaka föreningens system för värme, vatten och ventilation. På så vis kan styrelsen känna sig trygga i att ägna sig åt andra uppgifter.

Energiförvaltningsavtalets fördelar

Samtliga protokoll samt rapporter är tillgängliga via Mitt HSB.

   1. Energistatistik: All energistatistik (fjärrvärme, gas, el, kall- och varmvatten) samlat på ett och samma ställe. Vid onormala avvikelser kontaktas föreningen för upplysning och anledning till händelsen.

   2. Energirapport: En årlig sammanställning av energistatistiken utförd av energiexpert. Rapporten innehåller analys av föreningens energianvändning i förhållande till historiska siffror samt väderlek under perioden. Föreningen erhåller dessutom generella tips om energieffektiviserande åtgärder.

   3. Okulär tillsyn av tekniska installationer: Status- och funktionsbesiktning av tekniska installationer sker genom platsbesök två gånger om året. Utförd tillsynsrapport inkluderar upplysning om eventuella brister.

   4. Löpande distanstillsyn: Kontinuerlig övervakning från distans av tekniska installationers funktion och status. Vi agerar vid behov och vid onormala avvikelser meddelas förening för upplysning om problem, men även lösning. Sex distanstillsynsrapporter sker årligen.
    Notis: Distanstillsyn via driftbild kräver ett uppkopplat styr- och reglersystem mot internet.

   5. Energimöte:  Årligt möte med genomgång av föreningens energianvändning. Presentation av mindre åtgärdsförslag samt förslag på utredningar av större åtgärder. Vi samtalar om vad som önskas av föreningen och vad som rekommenderas av HSB avseende investeringar och effektiviseringar av de tekniska installationerna.

Kontakta oss om energiförvaltningsavtal

Vill föreningen få offert på energiavtal eller allmän energirådgivning, vänligen kontakta oss på energi.malmo@hsb.se