Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Energikartläggning – upptäck fastighetens energibovar

En energikartläggning är det första steget för att optimera energin och spara pengar. Kartläggningen ger svar på vilka energieffektiviserande åtgärder som kan minska byggnadens totala energianvändning, förbättra energiprestandan och således minska föreningens årliga energikostnader. 

Bostadsrättsföreningarnas intresse för energieffektivisering har ökat i takt med att priset på energi har gått upp. Faktum är att energikostnaden ofta är föreningens största löpande utgift.

Vilka åtgärder som krävs för att spara energi varierar utifrån byggnaders olika förutsättningar. För att kunna rekommendera lämpliga åtgärder, med rimlig återbetalningstid, är det därför viktigt att kartlägga och utreda vart energin tar vägen. Ett första grundläggande steg är att utföra en energikartläggning, där underlaget bidrar till att hjälpa bostadsrättsföreningens styrelse att fatta kloka beslut kring energieffektivisering.

En energikartläggning består av ett platsbesök för generell översyn av den installerade teknologiska utrustningen samt en omfattande analys av bostadsrättsföreningens energianvändning. Vi kontrollerar dessutom bostadsrättsföreningens underhållsplan, då en eller flera av våra rekommenderade energisparåtgärder kan få en förhöjd lönsamhet vid ett och samma installationsskede.  

Kartläggningen ligger till grund för konkreta förslag på energisparåtgärder, med stor effekt på både föreningens ekonomi och vår miljö. 
 

HSB brf Odlaren i centrala Malmö är en av de föreningar som redan använt sig av tjänsten

– Energirapporten var tydligt utformad och enkel att förstå. Det är inte alla i en styrelse som har förmågan att förstå varför man kan behöva spendera pengar för att tjäna pengar, men en energikartläggning ökar förståelsen, säger Petter Forkstam, ordförande i HSB brf Odlaren.

Läs mer