Digital årsstämma i bostadsrättsföreningen

Föreningsstämmor passar utmärkt att genomföra digitalt. Med den tillfälliga lagen för digitala stämmor är detta nu fullt möjligt och med HSBs app tar du effektivt och säkert hand om hela flödet från inbjudan och anmälan till att stämman är genomförd.

Det blir enkelt att både leda och delta i en helt eller delvis digital stämma. Ni kan presentera dagordning, fördela ordet och publicera öppen och sluten votering. Allt sker i realtid, och ni kan låta medlemmarna välja om de vill delta på plats eller digitalt via sin mobil, surfplatta eller dator.

Vi hjälper er med föreningens digitala årsstämma

I priset ingår

  • Administration i admin-portalen
  • Uppläggning av röstlängd (gäller brf som har administrativ förvaltning hos oss)
  • Moderator som administrerar dagordningen, röstlängder och fullmakter. Moderatorn noterar även beslutspunkter, registrerar närvaro och håller i röstningen. 
  • Mall för kallelsen (med tydlig info om hur mötet ska gå till)
  • Framtagning av poströstningsformulär
  • Upprättande av stämmoprotokoll

Ja, vi är intresserade

Så funkar det

All inloggning sker med mobilt BankID som ger en säker och enkel identifiering både för styrelsen och medlemmarna.

Allt administreras i ett enkelt webb-baserat verktyg där man skapar, bjuder in och håller stämman.

Medlemmarna följer stämman, deltar och röstar på förslag eller gör sin röst hörd enkelt via appen.

Man kan även välja en mix om man vill erbjuda medlemmarna att följa mötet via video där man kan se och lyssna till ordförande men även låta deltagare tala.

Då behöver man oftast bara en mobiltelefon eller surfplatta med rätt appar installerade, till exempel Teams eller Zoom.

Samtidigt följer man med i dagordningen och lägger sin röst vid omröstning i HSB-stämmoappen.

Tekniska förutsättningar för att kunna delta på en digital stämma

  • Mobiltelefon, surfplatta eller dator
  • Mobilt BankID
  • Kamera och mikrofon på enheten (om ni ska koppla upp er via videomöte som exempel Teams, Zoom eller via telefonkonferens)
  • Internetuppkoppling


Hybridstämma (digital stämma med poströstning)

När man håller en stämma där deltagare både är på plats fysiskt, och digitalt kallas det hybridstämma. Väljer man den varianten är det viktigt att alla deltagare får en bra upplevelse. En skärm, ljudanläggning och kamera bör finnas på plats i stämmolokalen. Även en surfplatta eller dator för en digital talarstol är bra att erbjuda.


Chans till högre deltagande

Genom att erbjuda helt eller delvis digitala årsstämmor tror vi att chansen är större att få ett högre deltagande och en ökad delaktighet, särskilt bland de unga medlemmarna. Fler kan ges möjlighet att delta, även de som av olika anledningar inte kan vara fysiskt närvarande.

Vill du veta mer? Kontakta oss på