På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Digital årsstämma i bostadsrättsföreningen

Föreningsstämmor passar utmärkt att genomföra digitalt. Med den tillfälliga lagen för digitala stämmor är detta nu fullt möjligt och med HSBs app tar du effektivt och säkert hand om hela flödet från inbjudan och anmälan till att stämman är genomförd.

Det blir enkelt att både leda och delta i en helt eller delvis digital stämma. Ni kan presentera dagordning, fördela ordet och publicera öppen och sluten votering. Allt sker i realtid, och ni kan låta medlemmarna välja om de vill delta på plats eller digitalt via sin mobil, surfplatta eller dator.

Vi hjälper er med föreningens digitala årsstämma

I priset ingår (*ex moms)

 • Administration i admin-portalen
 • Uppläggning av röstlängd (gäller brf som har administrativ förvaltning hos oss)
 • Moderator som administrerar dagordningen, röstlängder och fullmakter. Moderatorn noterar även beslutspunkter, registrerar närvaro och håller i röstningen. 
 • Mall för kallelsen (med tydlig info om hur mötet ska gå till)
 • Framtagning av poströstningsformulär
 • Upprättande av stämmoprotokoll

Ja, vi är intresserade

Så funkar det

All inloggning sker med mobilt BankID som ger en säker och enkel identifiering både för styrelsen och medlemmarna.

Allt administreras i ett enkelt webb-baserat verktyg där man skapar, bjuder in och håller stämman.

Medlemmarna följer stämman, deltar och röstar på förslag eller gör sin röst hörd enkelt via appen.

Man kan även välja en mix om man vill erbjuda medlemmarna att följa mötet via video där man kan se och lyssna till ordförande men även låta deltagare tala.

Då behöver man oftast bara en mobiltelefon eller surfplatta med rätt appar installerade, till exempel Teams eller Zoom.

Samtidigt följer man med i dagordningen och lägger sin röst vid omröstning i HSB-stämmoappen.

Tekniska förutsättningar för att kunna delta på en digital stämma

 • Mobiltelefon, surfplatta eller dator
 • Mobilt BankID
 • Kamera och mikrofon på enheten (om ni ska koppla upp er via videomöte som exempel Teams, Zoom eller via telefonkonferens)
 • Internetuppkoppling


Hybridstämma (digital stämma med poströstning)

När man håller en stämma där deltagare både är på plats fysiskt, och digitalt kallas det hybridstämma. Väljer man den varianten är det viktigt att alla deltagare får en bra upplevelse. En skärm, ljudanläggning och kamera bör finnas på plats i stämmolokalen. Även en surfplatta eller dator för en digital talarstol är bra att erbjuda.


Chans till högre deltagande

Genom att erbjuda helt eller delvis digitala årsstämmor tror vi att chansen är större att få ett högre deltagande och en ökad delaktighet, särskilt bland de unga medlemmarna. Fler kan ges möjlighet att delta, även de som av olika anledningar inte kan vara fysiskt närvarande.

Vill du veta mer? Kontakta oss på