Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Försäkring för fel i bostadsrätt – en medlemsförmån

Syftet med förmånen är att skapa trygghet för säljaren och köparen – och inte minst för dig som mäklare.

I rollen som tipsombud kan du hjälpa våra medlemmar med att lämna en intresseanmälan för försäkringen. Dessutom finns det en ekonomisk ersättning för dig som tipsombud. Detaljerad information hittar du i det avtal som vi har skickat till din mäklarfirma. Det uppdaterade avtalet är i grund samma som ni har tecknat med oss på HSB Malmö sedan tidigare, men med ett tillägg gällande försäkringen.

Vad innebär försäkringen för medlemmen?

HSB Malmö har tillsammans med Willis Towers Watson och Gjensidige tagit fram en försäkring som ger säljaren ett extra skydd i samband med sin försäljning av sin bostadsrätt. Säljaren har ett ansvar för fel eller brister i två år efter att nya ägaren flyttat in. Detta försäkringsskydd ingår normalt inte i hemförsäkringen. Försäkringsbolaget tar hand om krav som köparen riktar mot säljaren avseende dessa fel, utreder dem samt betalar eventuella tvistekostnader. Skulle det sedan visa sig att det krav köparen ställt mot säljaren anses utgöra ett fel eller en brist, lämnar försäkringsbolaget ersättning till köparen. Försäkringen gäller i 2 år enligt Köplagen, engångspremien är 4 200 kronor och räknas som en avdragsgill försäljningsutgift.

Frågor och funderingar?

Vill du veta mer om försäkringen, vad som kan vara ett fel eller en brist eller om tipsombudsförfarandet? Vänligen kontakta Marie Gulbrandsen på Willis Towers Watson, marie.gulbrandsen@willistowerswatson.com eller telefon 070-830 89 97. Dessutom kan ni kontakta henne om ni vill att hon besöker ert kontor för att berätta mer om deras försäkringar.

Har du övriga frågor är du välkommen att kontakta Philip Svensson, medlemssamordnare på HSB Malmö, philip.svensson@hsb.se.