Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ordlista till avin

Vanliga ord och begrepp i din avi.

Autogiro
Med autogiro sker betalningen automatiskt från ditt konto på förfallodagen. Du slipper fylla i långa OCR-nummer och du behöver inte oroa dig för att glömma bort en betalning (och därmed undviker du eventuell påminnelseavgift). Det enda du behöver tänka på är att det finns pengar på ditt konto när pengarna ska dras. Hur skaffar jag autogiro?

E-faktura
Med e-faktura slipper du pappersavierna. Alla uppgifter är ifyllda i förväg och det enda du behöver göra är att godkänna e-fakturan med ett enkelt klick. Du sparar både på miljön och din egen tid - och det är såklart kostnadsfritt. Hur skaffar jag e-faktura?

IMD
En del bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter har IMD. 

  • IMD är en förkortning för Individuell Mätning och Debitering, vilket innebär att förbrukningen av exempelvis el och vatten mäts i varje lägenhet – och att du som boende betalar för din egen förbrukning.
  • Syftet är att du ska bli mer medveten om din energianvändning och kunna påverka dina kostnader genom att vara mer sparsam med din el och ditt vatten.
  • Det vanligaste är att förbrukningen debiteras med fyra eller fem månaders förskjutning på avierna och att du betalar för förbrukningen från dagen du flyttar in tills den dag du flyttar ut.

 Har du frågor om kostnaden kontakta din brf-styrelse eller din förvaltare för att höra hur de hanterar avläsningen och priset.

Här kan du se om din bostadsrättsförening har en hemsida.

OCR-referens
Ett referensnummer som används för att identifiera en elektronisk betalning. Du anger OCR-numret vid betalningen till mottagarens Bankgiro eller Plusgiro tillsammans med totalsumman för överföringen. 

Pantsättningsavgift

Om du har ett bolån på din bostadsrätt anger du den som pant. Pantsättningen innebär att din lägenhet står som säkerhet för bolånet.

  • Din bostadsrättsförening måste registrera bolånet i pantsättningsregistret.
  • För arbetet har föreningen rätt att ta ut en administrativ avgift, som kallas pantsättningsavgift. – hur stor avgiften är bestämmer föreningen, men oftast är den 1–1,5 % av basbeloppet per pantsättning.
  • Avgiften tas ut på nästkommande kvartalsavi.

Överlåtelseavgift

  • Överlåtelseavgiften tas ut i samband med försäljning av en bostadsrätt, även kallad överlåtelse.
  • Avgiften ska kompensera bostadsrättsföreningen för de administrativa kostnaderna som uppstår i samband med en överlåtelse – hur stor avgiften är bestämmer föreningen, men oftast är den 2,5–3,5 % av basbeloppet.
  • Det vanligaste är att den som köper lägenheten betalar avgiften, om det inte uttryckligen står i föreningens stadgar att säljaren ska betala den. Avgiften tas ut på nästkommande kvartalsavi.

 

Vill du veta mer om betalningen av hyra eller avgift? 
Här har vi samlat det du behöver för att kunna se och betala din avi.