Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Byta stadgar

Ny version av HSB normalstadgar för bostadsrättsföreningar (version 5). Den nya versionen har tagits fram på grund av att lagändringar trädde i kraft den 1 juli 2016 i lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen och årsredovisningslagen, se mer under Nyheter stadgar.

I vänstermenyn hittar ni information om de nya stadgarna och hur ni antar dem. Vi på HSB Malmö kan dessutom hjälpa till med övergången.

Den senaste stadgeversionen heter HSB normalstadgar 2011 för bostadsrättsföreningar.

Ny lag om ekonomiska föreningar

Den 1 juli 2016 trädde det i kraft en rad ändringar i lagen om ekonomiska föreningar och även följdändringar i andra lagar. Med anledning av de nya lagreglerna så finns nu uppdaterade normalstadgar för bostadsrättsföreningar.

Stadgar för HSB brf

Enligt lag måste alla bostadsrättsföreningar ha stadgar.

Bostadsrättsföreningarnas stadgar är ett komplement till lagen. I HSB, som är en medlemsägd organisation, är det viktigt att medlemmarna kan känna sig trygga med att det finns väl genomarbetade och fungerande stadgar.

HSBs bostadsrättsföreningar använder sig av HSB normalstadgar. Nya normalstadgar antogs på HSB-stämman 2011.

Informationsfilm byta stadgar

Köp vårt stadgepaket

Gör tillvaron enkel. Med vårt stadgepaket överlåter ni det mesta till oss.

Kostnaden är 12 500 kr inkl moms.
Välkommen att kontakta oss.