Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Bra att veta om medlemskapet

Vill du läsa villkoren för ditt medlemskap finns det i HSB Malmös stadgar.

I en medlemsägd organisation är det viktigt att du som medlem känner dig trygg med att organisationen och verksamheten bedrivs enligt de principer och i den riktning vi kommit överens om. Därför följer vi HSBs kod för föreningsstyrning.

Bli medlem

 

Avsluta medlemskapet

Andel

När du blev medlem i HSB Malmö betalade du in en medlemsandel. Andelen är din garanti för rösträtt och inflytande. Medlemsandelen får du tillbaka i sin helhet vid utträde under förutsättning att det inte finns någon obetald medlemsavgift.

Bospara för framtiden

En förutsättning för att du ska kunna bospara är att du är medlem i HSB samt att du öpppnar ett HSB Bosparkonto. Det kan du göra direkt på vår hemsida här. Kombinerar du medlemskapet med ett bosparande ökar du dina chanser till någon av våra lägenheter. Bosparare är med i riksbosparkön vilket gör det möjligt att söka, och få förtur till, en nyproducerad HSB-bostad i hela landet.

Överlåtelse av bosparpoäng

Ditt bosparande kan överlåtas mellan make, maka, sambo, registerad partner, förälder, barn, barnbarn, syskon och makes/makas/registrerad partners barn. Bosparande kan även ges bort genom arv, testamente eller bodelning. För mer information och hur du går tillväga om du vill överlåta dina bosparpoäng, kontakta HSB Malmö.

Familjemedlemskap

Om flera personer i samma hushåll vill bli eller är medlemmar i HSB Malmö kan man teckna ett familjemedlemskap (krävs att man är skriven på samma adress). Det innebär att bara en i familjen (A-medlemmen) betalar den årliga medlemsavgiften. Alla i familjen som vill vara medlemmar måste dock betala andelen på 500 kr. 

Avsluta medlemskap

Vill du avsluta ditt medlemskap gör du det genom att fylla i formuläret här

Har du fått en medlemsavi hemskickad, så bortser du naturligtvis från denna. Har det gått så långt att det gått ut en påminnelse, kommer andelen att kvittas mot en del av medlemsavgiften. 

Adressändring

För att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service vill vi gärna veta när du byter adress. Som inloggad på Mina sidor kan du se den adress som vi har till dig. Är den felaktig kan du lägga ett ärende till oss om detta när du är inloggad. 

Logga in på Mina sidor genom att klicka på knappen "Logga in" i menyn längst upp till höger.