På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

En budget i balans – här är hemligheten

Det börjar bli dags att ta tag i budgetarbetet, men hur får man det egentligen så effektivt som möjligt? Jenny Rydström, verksamhetschef Administrativ & Ekonomisk förvaltning på HSB Sydost, ger sina bästa tips för att slippa oväntade chockhöjningar av avgiften.

Lägg tid på budgeten, det lönar sig

Det finns visserligen bostadsrättsföreningar som inte jobbar särskilt aktivt med sin budget utan tar det som det kommer. Problemet med det arbetssättet är att fastigheter behöver underhållas, och rätt som det är står man inför en stor, kostsam renovering. Har man då inte jobbat aktivt med sin budget är risken stor att pengarna saknas och att föreningen måste chockhöja avgiften. Om man istället lägger lite tid på budgeten kan man i god tid se om det finns behov av att höja avgiften och i så fall göra det successivt.

 

Underhållsplanen är grunden

Det viktigaste för att få en bra budget är att ha en uppdaterad underhållsplan, det vill säga att man ser över sin fastighet för att ta reda på vad den har för behov både på kort och lång sikt. Det är då man får koll på om man faktiskt har råd att göra de lite roligare åtgärderna som att rusta upp innergården, eller om man måste spara eftersom taket snart måste läggas om. Vad man måste och vill göra med fastigheten påverkar i sin tur hur mycket pengar föreningen måste sätta av till underhållsfonden, och det påverkar resultatet och därmed nivån på avgiften.

Uppdatera ekonomerna på HSB

Eftersom det i de allra flesta fall är ekonomerna på HSB som gör budgeten är det viktigt att ni löpande uppdaterar dem på vad som händer i föreningen. Har ni en lokal som ni hyr ut där hyresgästen har sagt upp kontraktet? Meddela då det i god tid så det kommer in i budgeten. Samma sak om ni har fått ökade kostnader, eller om ni har tecknat nya avtal med era leverantörer. På så sätt riskerar ni inte att några intäkter eller kostnader faller mellan stolarna och glöms bort.

Gå på budgetseminarier

På HSB Sydost bjuder vi in alla föreningar på enskilda budgetseminarier. Då tittar vi på underhållsplanen och pratar tillsammans igenom vad som kommer att hända de närmaste åren och hur det påverkar budget och avgift. Det är också en bra möjlighet att ställa frågor om just sin budget, eller att laborera och se hur olika planer påverkar ekonomin. Det går såklart bra att bara skicka den som är ansvarig för ekonomin, men vi ser gärna att hela styrelsen kommer för då får alla samma kunskap och information.

Tänk framåt

HSB Sydost gör femårsprognoser för våra föreningar.  Det är som en budget fast den sträcker sig över fem år, och om en förening till exempel behöver byta stammar om några år kan prognosen redan nu se hur det påverkar ekonomin. Då ser föreningen också om den redan nu behöver förändra avgiften, för en liten höjning några år i förväg minskar risken för att behöva chockhöja avgiften när det väl är dags. I andra fall kan det istället visa sig att det finns utrymme i budgeten för extra avsättningar något år, något som bygger upp underhållsfonden och det egna kapitalet.

Är siffrorna rimliga?

När ni är klara med budgeten, fundera då över om det är några siffror som sticker ut. Är det rimligt att vi sätter av så här mycket till underhållsfonden i år, eller är det för lite? Är det rimligt att vi lägger så här mycket pengar på reparationer av tvättmaskiner varje år, eller börjar det bli dags att köpa nytt för att på så sätt minska både driftskostnader och reparationskostnader? Har vi normala driftskostnader eller är det någon läcka som ligger bakom att vattenförbrukningen har ökat drastiskt i år? Ta helt enkelt budgetarbetet som ett tillfälle att fundera på hur ni kan utveckla er fastighet.