Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Kameraövervakning

Varför använder vi kameraövervakning?

Det är viktigt för oss på HSB Sundsfastigheter att du känner dig trygg i våra fastigheter, samt med hur vi hanterar dina personuppgifter. HSB Sundsfastigheter använder kamerabevakning, i enlighet med dataskyddsförordningen, i Turning Torso. Syftet är att förebygga och upptäcka brottsliga gärningar i fastigheten för att skydda personal, hyresgäster, besökare, samt företags egendom och personal från brott, samt för möjligheten till utredning av brottsliga handlingar.

Övervakning med video görs för att upprätthålla en trygg miljö för personal, hyresgäster och besökare samt för att upptäcka och förhindra brottslig aktivet så som stöld, olaga intrång och skadegörelse. Kameraövervakningen utgör ett stöd i HSB Sundsfastigheters förebyggande arbete mot allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom. Övervakningen fyller även en funktion för att stävja vistelse av obehöriga i fastigheten samt som visuellt stöd för Turning Torsos reception.

Lagring av video sker normalt i 18 dygn och syftar till att, som del av polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning, säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet eller annan brottsbekämpande myndighet. Material kan komma att sparas under en längre period vid pågående brottsutredning eller domstolsprocess.

Övervägning har gjorts där HSB Sundsfastigheter kommit fram till att Turning Torso är i behov av att använda kameraövervakning med lagring. De faktum att Turning Torso är ett välkänt landmärke, säkerheten och arbetsmiljön för receptionspersonal samt tidigare incidenter har vägts mot den personliga integriteten. Åtgärder har vidtagits för att säkerställa att enbart nödvändig personal har tillgång till övervakningssystemet samt att lagring av material och visning utav livevideo sker på säkert sätt.

HSB Sundsfastigheter säljer inte vidare lagrat material. Dock kan uppgifter komma att tas del utav tredje part, det vill säga brottsbekämpande myndighet, företag som HSB Sundsfastigheter anlitar för säkerhet och bevakning, samt av företag som anlitas för installation, drift och underhåll utav övervakningssystem. Dessa parter får dock inte använda uppgifterna på något annat vis än för att tillhandahålla de tjänster som de anlitas för av HSB Sundsfastigheter.

HSB Sundsfastigheter har ambitionen att följa de regler som anges i dataskyddsförordningen. Om du anser att HSB Sundsfastigheter strider mot reglerna i dataskyddsförordningen kan anmälan göras till Integritetsskyddsmyndigheten. Mer information finns på deras hemsida.

Du har rätt att begära dina uppgifter raderade från systemet. Om så är fallet eller om du har frågor eller klagomål avseende hantering av persondata kopplat till HSB Sundsfastigheters kameraövervakning i Turning Torso, vänligen kontakta HSB Malmös kundsupport som vidarebefordrar ditt ärende till aktuell förvaltare.

E-post: info.malmo@hsb.se  

Telefon: 010-442 30 00

Brev: HSB Sundsfastigheter
Lilla varvsgatan 14
211 15 MALMÖ