Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Kameraövervakning

Varför använder vi kameraövervakning?

Det är viktigt för oss på HSB Sundsfastigheter att du känner dig trygg i våra fastigheter, samt med hur vi hanterar dina personuppgifter. HSB Sundsfastigheter använder kamerabevakning, i enlighet med dataskyddsförordningen, i Turning Torso. Syftet är att förebygga och upptäcka brottsliga gärningar i fastigheten för att skydda personal, hyresgäster, besökare, samt företags egendom och personal från brott, samt för möjligheten till utredning av brottsliga handlingar.

Övervakning med video görs för att upprätthålla en trygg miljö för personal, hyresgäster och besökare samt för att upptäcka och förhindra brottslig aktivet så som stöld, olaga intrång och skadegörelse. Kameraövervakningen utgör ett stöd i HSB Sundsfastigheters förebyggande arbete mot allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom. Övervakningen fyller även en funktion för att stävja vistelse av obehöriga i fastigheten samt som visuellt stöd för Turning Torsos reception.

Lagring av video sker normalt i 18 dygn och syftar till att, som del av polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning, säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet eller annan brottsbekämpande myndighet. Material kan komma att sparas under en längre period vid pågående brottsutredning eller domstolsprocess.

Övervägning har gjorts där HSB Sundsfastigheter kommit fram till att Turning Torso är i behov av att använda kameraövervakning med lagring. De faktum att Turning Torso är ett välkänt landmärke, säkerheten och arbetsmiljön för receptionspersonal samt tidigare incidenter har vägts mot den personliga integriteten. Åtgärder har vidtagits för att säkerställa att enbart nödvändig personal har tillgång till övervakningssystemet samt att lagring av material och visning utav livevideo sker på säkert sätt.

HSB Sundsfastigheter säljer inte vidare lagrat material. Dock kan uppgifter komma att tas del utav tredje part, det vill säga brottsbekämpande myndighet, företag som HSB Sundsfastigheter anlitar för säkerhet och bevakning, samt av företag som anlitas för installation, drift och underhåll utav övervakningssystem. Dessa parter får dock inte använda uppgifterna på något annat vis än för att tillhandahålla de tjänster som de anlitas för av HSB Sundsfastigheter.

HSB Sundsfastigheter har ambitionen att följa de regler som anges i dataskyddsförordningen. Om du anser att HSB Sundsfastigheter strider mot reglerna i dataskyddsförordningen kan anmälan göras till Integritetsskyddsmyndigheten. Mer information finns på deras hemsida.

Du har rätt att begära dina uppgifter raderade från systemet. Om så är fallet eller om du har frågor eller klagomål avseende hantering av persondata kopplat till HSB Sundsfastigheters kameraövervakning i Turning Torso, vänligen kontakta HSB Malmös kundsupport som vidarebefordrar ditt ärende till aktuell förvaltare.

E-post: info.malmo@hsb.se  

Telefon: 010-442 30 00

Brev: HSB Sundsfastigheter
Lilla varvsgatan 14
211 15 MALMÖ