Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Miljö

De boende i Turning Torso har alla möjligheter till en miljövänlig livsstil. I varje kök finns en avfallskvarn där matavfallet mals ner och i slutändan blir till biogas som kan användas för att driva fordon eller producera fjärrvärme.

I Torso Gallery, precis bredvid Turning Torso, finns möjlighet att källsortera hushållsavfall. Den lilla mängd avfall som blir över slängs i sopinkast på källarplanet.

Då det finns gym, restauranger, butiker, bad och rekreationsområden i närheten behöver de boende inte lämna Västra Hamnen så ofta. Detta i kombination med exceptionellt bra bussförbindelser gör att våra hyresgäster inte behöver bilen i särskilt stor utsträckning.

Alla som flyttar in i Turning Torso erbjuds dessutom en miljöutbildning som bland annat tar upp de specifika miljöanpassningar som har gjorts i huset. De får även ta del av den miljörådgivning som alla HSB-medlemmar erbjuds.