På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies
 • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

 • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
 • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

En sund ekonomi bygger framtidens HSB

Vinsten i HSB går alltid tillbaka till verksamheten för att göra den ännu bättre.
För att kunna utveckla erbjudandet för medlemmarna, måste ekonomin vara sund och generera ett överskott – exempelvis för att kunna öka investeringarna i nyproduktionen och i IT- och tjänsteutveckling. 

Ett kontinuerligt lönsamhetsarbete pågår i verksamheterna för att säkerställa effektivitet och utvecklingskraft i HSB-organisationen över hela Sverige. Avkastningen på eget kapital nådde 2013 upp till målet för 2015 huvudsakligen beroende på försäljning av det gemensamma kontorshuset på Fleminggatan 41. Men även utan denna stiger glädjande nog den generella avkastningsnivån i verksamheterna.

När det gäller rörelsemarginalen sjunker den något men utgörs av stora skillnader mellan verksamheterna. Detta beror delvis på de olika strukturerna i verksamheterna samt att intäkter från nyproduktion och fastighetsförsäljningar slår olika enskilda år. Justerad soliditet som även fångar marknadsvärden utöver det bokförda värdet och därför kan ses som ett nyckeltal av den egentliga värdeökningen HSB-föreningarna stiger till 45 procent. Målet här var lågt satt från början men glädjande är att utvecklingen går från en robust situation i positiv riktning. När det gäller gemensamt affärs- och IT-system så sker en kraftsamling genom sammanläggande av de större drifts- och utvecklingsbolagen inom IT inom HSB. Detta kommer ytterligare bidra till bättre lönsamhet samt mer effektiv utvecklingskraft för HSB över tid.

Inlåningsverksamhet inom HSB Malmö

HSB Malmö bedriver inlåningsverksamhet inom ramen för vårt erbjudande:

HSB Malmö tillhandahåller heltäckande tjänster inom det ekonomiadministrativa området. Vi sköter löpande förvaltning åt bostadsrättsföreningar, bland annat hantering av fakturor, avgifter, hyror och arvoden, lånereskontra, lägenhetsregister, bokföring, bokslut, deklarationer samt årsredovisning. Tjänsterna erbjuds till HSB Malmös medlemsföreningar, externa bostadsrättsföreningar och andra kunder. Verksamheten riktar sig till juridiska personer. 

HSB Malmö ek för är registrerat hos Finansinspektionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av Föreningens ordinarie verksamhet. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av Föreningens obestånd.

Enligt föreningens finanspolicy och HSBs Kod för föreningsstyrning skall dock 100 % av den del som avser icke tidsbundna inlåningsmedel (avistamedel) finnas i likvida medel, värdepapper, på checkkredit eller lånelöfte.

Centralt funktionsansvarig för HSB Malmö ek för och dess dotterbolag är Jonny Samuelsson, Administrativ chef.

Telefon: 010-442 30 12

E-post: jonny.samuelsson@hsb.se

HSB i siffror

Resultat HSB totalt (mkr) 2015

 • Nettoomsättning: 9 301
 • Balansomslutning: 32 358
 • Eget kapital: 7 930
 • Resultat efter finansiella poster: 1 009

HSBs mål

 • Genomsnittlig avkastning på eget kapital om 9 procent 2015
 • Rörelsemarginal om 10 procent
 • 20 procent justerad soliditet
 • Gemensamt affärs- och IT-system till 2015

Här står vi 2015

 • Avkastning på eget kapital 13,3 (11,6) procent
 • Rörelsemarginal 7,5 (6,8) procent
 • Justerad soliditet 45,8 (46) procent
 • Uppfylldes till årsskiftet 2014/2015 då HSB Affärsstöd bildades

Kort om HSB

 • 585 273 medlemmar (HÅR 2015)
 • 3 942 bostadsrättsföreningar (HÅR 2015)
 • 334 657 lägenheter i HSBs bostadsrättsföreningar*
 • 2 336 påbörjade lägenheter 2015 (HÅR 2015)
 • 612 422 310 000 kronor ungefärligt marknadsvärde samtliga HSB-lägenheter**
 • 105 239 medlemmar som bosparar och står i kö (HÅR 2015)
 • 2 462 591 förvaltat kapital i bosparandet


* Enligt rapporterad årsstatistik till HSB Riksförbund
** Baserat på ett genomsnittligt överlåtelsevärde för hela riket om 1 830 000 kr per lägenhet enligt Mäklarsamfundet 2013.