På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Betaltjänster

I snart hundra år har HSB varit bostadsrättens främsta företrädare. Den kooperativa modellen har stått som garant för tryggheten och långsiktigheten i våra investeringar och satsningar. 100 år är en lång tid och mycket har hänt sedan vi för första gången satte spaden i jorden. Men vår omsorg om och service till våra bostadsrättsföreningar är i stort sett den samma då som nu; fastighetsförvaltning i världsklass i samverkan med våra medlemmar och kunder.

För att överleva som organisation i 100 år måste man driva en utveckling samtidigt som man är lyhörd för omvärldens förändringar. Förändringar som ibland går långsamt och organiskt, ibland implementeras snabbare. Efter finanskrisen i slutet av 2000-talet beslutades om en ökad reglering av finansmarknaden. Syftet var dels att minska riskerna i de finansiella systemen och bland deras aktörer; t.ex. banken och finansinstitut, dels att öka konsumentskyddet men också att öka insynen i vart pengar tar vägen och vem som i slutändan använder dem till vad?

För HSB innebar de nya reglerna att verksamheten för betaltjänster blev tillståndspliktig hos Finansinspektionen. Och HSB ansökte och beviljades tillstånd för att även fortsättningsvis få tillhandahålla betaltjänster mot kund.

HSB är mycket måna om att alltid tillhandahålla ett attraktivt tjänsteutbud och god service till våra kunder. I den andan har vi inom HSB tagit nu nästa steg i vår utveckling och bildat ett gemensamt bolag förbetaltjänster, HSB Finansstöd AB. Genom att vi samlar våra betalflöden i ett och samma bolag är vi resurseffektiva med våra medlemmars pengar samtidigt som vi ytterligare kan förbättra vårt erbjudande till er som kund och garantera en trygg och säker hantering av era pengar. 

 1. Vad innebär förändringen för oss som kund?
  För er som kund betyder inte förändringen så mycket rent praktiskt. Ni kommer att få information om att ni behöver skriva ett tilläggsavtal till ert befintliga administrativa avtal avseende betaltjänster med HSB Finansstöd AB samt ett tilläggsavtal för inlåningsverksamhet med HSB Malmö. Även kundens nuvarande plusgirostruktur kommer att avslutas. Det är det som sker rent formellt.

 2. Blir det några praktiska förändringar för oss som kund?
  HSB samordning av betaltjänsterna kommer inte att innebära några praktiska förändringar för er som kund. HSB Malmö kommer att fortsätta att sköta er förenings ekonomi på samma sätt och med samma ekonom/förvaltare som vanligt. Den verkliga förändringen sker istället i våra interna, administrativa flöden, HSB får bättre förutsättningar att leverera säkra och trygga tjänster för betalningar och Finansinspektionen kommer att fortsätta att granska vår gemensamma verksamhet. Genom det kan ni vara ännu tryggare i att era pengar används till det som det var tänkt att de skulle göra, och inget annat. 

 3. Vad händer om vi som kund inte skriver på avtalen?
  Om ni inte vill skriva på avtalet om betaltjänster eller inlåning kommer HSB inte att kunna erbjuda er bostadsrättsförening betaltjänster längre. Det är ett formellt krav att dessa avtal måste upprättas.

 4. Kommer det att kräva ett extra styrelsebeslut?
  Det innebär inte något nytt avtal och därför krävs inget styrelsebeslut. Det innebär heller inga extra kostnader för kunden eftersom det utgår från det befintliga förvaltningsavtalet.

 5. Vem ska vi kontakta om vi har några frågor?
  Om ni har några frågor om uppdateringen av avtalen så kontakta gärna Jonny Samuelsson