På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela
 • mainimage
  Vad kan vi
  hjälpa dig med?

Kundsupport

Du når oss säkrast genom att mejla oss. Ring oss på 010-442 30 00. Öppettider vardagar kl 10–16 (stängt klämdagar samt efter kl 13 dag före röd dag).

Felanmälan

Gör du enklast genom att logga in på Mina sidor, då kan du även följa ditt ärende.
Är det ett akut fel? Ring 010-442 30 00. Välj 1.

Förvaltningstjänster

Enskilda tjänster eller en helhetslösning? Vi ger ett kostnadsfritt förslag som passar just er bostadsrättsförening eller fastighet!

MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Enligt Folkhälsomyndigheten är det nu mycket hög risk för spridning av coronaviruset i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Med anledning av detta kan det komma att ta längre tid än vanligt att utföra de dagliga arbetsuppgifterna. Och även om vi försöker vårt allra bästa att följa bestämt arbetsschema kan vi inte garantera att arbetet sker vid samma tider som våra tidigare rutiner. 

Felanmälan
För er som har felanmälan via oss: Gör din felanmälan precis som vanligt via Mitt HSB, då kan du följa ditt ärende (om ni inte har ekonomisk förvaltning hos oss, gör ni felanmälan på hsb.se/malmo/felanmalan/), alternativt på telefon 010-442 30 00, välj 1, så hör vi av oss.

Vi kommer att förhöra oss om att den som ska emot oss är frisk och inte nyligen kommit hem från utlandet innan vi kommer.

Stängda kontor i Svedala och Trelleborg
Vi har beslutat att stänga kontoren i Svedala och Trelleborg för besökare tills vidare, men verksamheten bedrivs ändå. Behöver du kontakta oss går det bra att nå oss via telefon eller mejl.

Tack för förståelsen
Vi hoppas på din förståelse i denna extraordinära situation, och vill avslutningsvis rikta ett stort tack för att vi tillsammans hjälps åt!

Vi uppdaterar löpande information utifrån rådande läge här.

Vem ska jag kontakta?

En felanmälan gör du när något är trasigt och behöver lagas av till exempel en fastighetsskötare.

Kontakta oss på mejl eller telefon för frågor om till exempel medlemskap, avier eller parkeringsplats. Ring växeln på 010-442 30 00 om du vill bli kopplad till en specifik person eller avdelning på HSB Malmö.

Du kan alltid logga in på Mina sidor för att hitta avier, OCR-nummer och annat som rör ditt boende.

Vad betyder ”pantsättningsavgift” på min avi?

Om du har ett bolån på din bostadsrätt anger du den som pant. Pantsättningen innebär att din lägenhet står som säkerhet för bolånet.

 • Din bostadsrättsförening måste registrera bolånet i pantsättningsregistret.
 • För arbetet har föreningen rätt att ta ut en administrativ avgift, som kallas pantsättningsavgift – hur stor avgiften är bestämmer föreningen, men oftast är den 1–1,5 % av basbeloppet per pantsättning.
 • Avgiften tas ut på nästkommande kvartalsavi.
 • Har du blivit debiterad mer än en pantsättningsavgift på din avi beror det med största sannolikhet på att du har fler lån på bostaden eller att ett lån har delats upp i flera delar, t.ex. i en fast och rörlig del. Man betalar en pantsättningsavgift per lån eller del.

Vanliga frågor och svar om våra hyreslägenheter

För mäklare och banker

Rutiner vid överlåtelser av HSB Bostadsrätter

För att en överlåtelse av en bostadsrätt inom HSB Malmö ska bli godkänd måste du som mäklare säkerställa att köparen blir medlem i HSB Malmö (förutom medlemskapet i själva bostadsrättsföreningen) i samband med att ett överlåtelseavtal undertecknas. Köparen ska betala in 500 kr för sin andel i HSB Malmö samt årsavgiften, som för närvarande ligger på 300 kr. 

Fr.o.m. året efter betalas årsavgiften av bostadsrättsföreningen, så köparen betalar bara för innevarande år. Föreningen godkänner inte medlemskap förrän inbetalningarna är gjorda.

Allt kan skötas snabbt och smidigt via HSB Portalen på nätet. En länk som leder köparen rätt finns under rubriken ”Överlåtelser”. Köparen måste ha en e-postadress samt ett giltigt bankkort (VISA eller Mastercard).

Vem ska betala månadsavgiften om man köper en lägenhet som förvaltas av HSB Malmö?

Om tillträdesdagen är den 1:e i månaden är det köparen som betalar för hela den månaden.
Om tillträdesdagen är den 2:e eller längre in i månaden är det säljaren som betalar för hela den månaden. 
Köparen får alltid sin egen månadsavi när överlåtelsen är registrerad. Säljaren får aldrig ge sina avier till köparen. 

Vem ska betala överlåtelseavgiften?

I HSB Malmö är det alltid köparen som betalar överlåtelseavgiften. Det är ett engångsbelopp och hamnar på köparens första avi. Överlåtelseavgiften är 2,5 % av basbeloppet om inte föreningen beslutat annat procenttal.

När köparen tar lån på lägenheten genereras det en pantsättningsavgift som kvartalet efter hamnar på avin. Det debiteras en pantsättningsavgift per lån. Pantsättningsavgiften ligger på 1 % av basbeloppet om inte föreningen besluta annat procenttal.

Du kan kolla om det finns en skuld på lägenheten genom att gå in på Säljar-fliken i HSB Portalen under rubriken ”Saldouppgifter”. Eventuella skulder ska lösas senast på tillträdesdagen.

Ändring av tillträdesdag

Om du ska ändra en tillträdesdag i HSB Portalen måste du först ladda upp tilläggsavtalet/likvidavräkningen och sen ändra datumet i rutan gällande tillträdesdag.
Oavsett om tillträdet läggs tidigare eller senare. Datumet ändras inte per automatik bara genom att bifoga tilläggsavtalet. Du måste göra det manuellt.

Om man ändrar datumet till ett senare datum bör det göras senast dagen innan det ursprungliga datumet. Om det inte går kan du kontakta HSB Malmö på info.malmo@hsb.se eller 010-442 30 00.

Tänk på att det inte går att göra ändringar själv i HSB Portalen fr.o.m. en vecka innan tillträdesdagen. Kontakta oss om det händer.

Avsluta medlemskapet i HSB Malmö för säljare

Tänk på att säljaren både har ett medlemskap i bostadsrättsföreningen och i HSB Malmö. För att avsluta medlemskapet i HSB Malmö måste säljaren fylla i formuläret som finns här

Tips

Mäklarbild finns att ta ut i HSB Portalen under fliken Brf/lgh. Den sidan går att skriva ut.
Även om du har haft kontakt med en handläggare hos oss på HSB Malmö tidigare så uppskattar vi om ni vid ny överlåtelse/nytt ärende använder våra allmänna kontaktuppgifter: info.malmo@hsb.se eller 010-442 30 00. På så sätt kan vi garantera att ni får svar samt att inget hamnar mellan stolarna vid sjukdom eller ledighet.
 

Hitta till HSB Malmö

Vårt huvudkontor ligger i Turning Torso, Västra hamnen i Malmö. Våra lokalkontor hittar du i Svedala och Trelleborg. Klicka på kartmarkeringarna för att se öppettider.

Karta

Sök brf inom HSB Malmö

Sök brf inom HSB Malmö

Här hittar du alla bostadsrättsföreningar inom HSB. I de fall bostadsrättsföreningen har en egen hemsida så finns det även en länk.

Tyck till om hsb.se

Låt oss veta vad du tycker