Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Digital kurs för förtroendevalda: Revisor, del 2

Revisorn ska dels granska att den årsredovisning som styrelsen lägger fram till medlemmarna stämmer med verkligheten och ger en rättvisande bild av föreningens ekonomi. Dessutom ska revisorn uttala sig om styrelsens arbete när det gäller förvaltningen av medlen mellan årsmötena.

En revisor ska vara medlemmarnas granskare och hjälpa dem när de ska fatta beslut om årsredovisningen och styrelsens ansvarsfrihet När året är slut skriver revisorn en revisionsberättelse, som beskriver bland annat hur granskningen skett.

Digitalt via Teams
19 december 2023
17:00 - 20:00

Du lär dig

  • Revisorns roll
  • Revisionens syfte
  • Lagar och regler

Kursledare

Camilla Bakklund, BoRevision

Pris

Kostnadsfri medlemsförmån
Icke-medlemmar betalar 500 kronor

Avbokningsregler

Vid ogiltig frånvaro debiteras din bostadsrättsförening en avgift på 500 kronor.

Till ogiltig frånvaro räknas de som inte avanmält sig i tid innan utbildningen, och alltså står som anmälda men inte deltar på utbildningen.

Du kan avanmäla dig både via vårt verktyg, då via länken i bekräftelsemejlet, eller kontakta den ansvarige för utbildningen direkt.