På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

52 nybyggda hyresrätter i historiskt kvarter mitt i Malmö

14 maj 2020 Hyreslägenhet eller bostadsrätt? Valet är fritt om du vill bo i en av HSBs nybyggda lägenheter i stadsdelen Sorgenfri mitt i Malmö. För första gången blandar HSB Malmö de båda upplåtelseformerna i ett och samma kvarter. Bosparare har förtur till de 52 hyresrätterna som är klara för inflyttning i februari 2021.

Det är nya spännande kvarter som håller på att växa fram på Sorgenfri. En gång var det här en viktig plats för industrin – nu ska området mitt i city bli ett föredöme för hållbar stadsutveckling med runt 2 500 nya bostäder.

Utöver bostäderna kommer här att finnas utrymme för kreativitet och kulturliv, bland annat i de gamla spårvagnshallarna, Båghallarna, som bevarats och rustats upp för att användas till konstutställningar och ateljéer.

I ett av kvarteren bygger HSB Malmö både hyres- och bostadsrätter och totalt blir det 107 nya lägenheter med inflyttning kring årsskiftet. Intresset för bostadsrätterna i HSB brf Konduktören har varit stort och nu är det dags att anmäla sitt intresse till de 52 nybyggda hyresrätterna – där den som bosparar hos HSB har förtur.

– Det innebär att vi kan erbjuda HSBs bosparande medlemmar en möjlighet att välja den boendeform som passar dem bäst på en central adress i Malmö, granne med det pittoreska S:t Knut, säger Johanna Hogell Sallhag, försäljningsansvarig på HSB Malmö.

Det här är precis vad hållbar stadsutveckling handlar om. Genom att ha en mix av bostäder, både vad gäller utformning och upplåtelseform, så skapas en mångfald där människor med olika intressen, bakgrund, ålder och livssituation kan bo tillsammans. Det ger social hållbarhet och skapar rörlighet på bostadsmarknaden.

2hyresrätt.jpg
Den gemensamma gröna innergården bjuder in till social samvaro och möjlighet att lära känna sina grannar.

– Den här variationen vill Malmö stad ha på Sorgenfri och därför delades kvarteren upp i halvor där byggherrarna fick varsin halva. I och med att HSB Malmö kan bygga både bostadsrätter och hyresrätter så tilldelades vi ett helt kvarter, säger Johanna Hogell Sallhag som ser att intresset för att bo här är brett med såväl barnfamiljer som äldre.

– Om man till exempel börjar med en hyresrätt och trivs i den och i kvarteret så kan man ju välja att sedan köpa en bostad på andra sidan av den gemensamma gården. Då kan man använda sig av de dubbla förturer som HSBs bosparande ger, säger hon.

Namnet på HSBs kvarter är Spiggan – som man kallade spårvagnen i Malmö en gång. Det har inspirerat OpenStudio arkitekter i utformningen av kvarteret eftersom de tycker att en spårvagn både ger klassiska och moderna associationer. De varierade husen har fått både klassiska detaljer som tegel, sadeltak och en stadsmässig småskalighet, och mer moderna inslag som takterrasser, stora fönster och modernistiska kuber.

För HSB Malmö blir det första gången som man blandar sina hyres- och bostadsrätter i ett och samma kvarter så här. Tanken är att den gemensamma innergården ska bli en social och trygg plats för alla som bor där, med en grön miljö där det är enkelt att säga hej till och lära känna sina grannar.

– Gård och källare blir en gemensamhetsanläggning för alla, där också förvaltning och skötsel är gemensam. Kostnaden delas upp efter andelstal, men genom att HSB är den gemensamma förvaltaren så ser vi att såväl hus som gård kommer att tas omhand på bästa sätt, säger Johanna Hogell Sallhag.

Vill du ha förtur till HSBs hyreslägenheter? Läs mer om hur det fungerar att bospara.

Fakta: HSB Spiggan

• HSB Malmö bygger totalt 107 lägenheter med både hyres- och bostadsrätter i samma kvarter på Sorgenfri, vid Industrigatan intill S.t Knuts väg.

• I HSB brf Konduktören blir det 55 bostadsrätter, varav 52 år sålda. Inflyttning i december 2020.

• De 52 hyresrätterna byggs och ägs av HSB Malmö. Storleken på dem blir varierande, från ettor till fyror. Inflyttning i februari 2021.

• Hela kvarteret får gemensam innergård och underjordiskt garage för bilar och cyklar.

Läs mer här om HSB Malmös hyresfastigheter och se var de finns.