På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Allvarliga fel i bostadsrättsföreningen – här finns hjälp att få

10 mars 2020 En bostadsrätt är inte bara en investering eller ett praktiskt sätt att bo. Det är också en gemensam ekonomisk affär som du har tillsammans med dina grannar. Det är bara ni tillsammans som kan agera för att saker inte ska gå snett. Bor du i en HSB-förening så finns en anonym visselblåsartjänst vid misstanke om allvarliga fel.
– Bostadsrätt är jättebra om du själv vill kunna påverka ditt boende och på sikt är det också en god investering. Men ett problem är att så få vill engagera sig i bostadsrättsföreningarnas styrelser. Alla är så upptagna och okunnigheten om vad det innebär att bo i bostadsrätt är enorm, säger Mia Gustafson, marknads- och kommunikationschef hos HSB Malmö.
Inom HSB Malmö finns 30 000 bostadsrätter i 253 föreningar och en viktig uppgift är att sprida hur viktigt det är att intressera sig för styrelsearbetet i föreningen. För det är styrelsen som har hela fastighetens ekonomi, skötsel och framtid i sin hand.
– Gå på stämmor och ställ upp som ledamot i styrelsen, eller nominera en granne som du har stort förtroende för. Ett annat uppdrag som inte är så betungande, men väl så viktigt, är valberedningen, säger Mia Gustafson.
HSB arrangerar nätverk och kurser för att öka kunskapen och ge valberedningen en högre status.
– Valberedningen är ett av de viktigaste organen och det gäller att arbeta operativt hela tiden för att leta nya kandidater och kompetenser. Det finns styrelser som själv är valberedning och där är ju demokratin helt satt ur spel, säger Lisa Renntun, chef för Medlem och juridik på HSB Malmö.
 
En kraschad bostadsrättsförening kan få stora konsekvenser för din privata ekonomi. Därför är det extra viktigt att inte bara lita på mäklarens och styrelsens uppgift om att ”allt ser bra ut” i föreningen.
– Begär själv ut årsredovisningen och ta hjälp om du inte kan tyda allt, säger Lisa Renntun.
En god hjälp är Bostadsrättskollen som HSB har tagit fram, med tydliga nyckeltal som talar om vad du ska titta på och hjälper dig att göra en bedömning av föreningens ekonomi. De flesta bostadsrättsföreningar är stabila, men med den i handen kan du bland annat bedöma föreningens möjligheter att klarar framtida investeringar och risken för höjd månadsavgift.
 
Läs mer om Bostadsrättskollen här.
 
Tre vägar att gå
Det finns ingen övergripande myndighet som ingriper om något har gått snett i en bostadsrättsförening, allt är medlemmarnas ansvar. Däremot finns några vägar att gå om du inte känner dig trygg med hur din bostadsrättsförening sköts.
 
• HSBs visselblåsartjänst
Hit kan du som HSB-medlem anonymt rapportera misstänkta allvarliga oegentligheter, som bokföringsbrott, mutor eller något annat inom hela HSB. Rapporten görs till en tredje part, PwC, för att du ska känna dig trygg.
 
Läs mer om HSBs visselblåsarsystem här.
 
• Kontakta föreningens revisor
Föreningen har en förtroendevald revisor som man kan vända sig till i första hand. I andra hand kan den godkända och auktoriserade revisorn ge information om de sett något i samband med granskningen av räkenskaperna.
 
• Prata ihop dig med grannarna
Gå ihop och engagera er om ni inte tycker föreningen sköts på rätt sätt. Ta kontakt med valberedningen. Om det är akut så begär en extrastämma, för det krävs 10 procent av rösterna. Om styrelsen skulle säga nej går det att vända sig till Bolagsverket som kan ålägga styrelsen att hålla en extra stämma.