På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Framgångsrikt brottsförebyggande nu också på Möllevången

29 januari 2020 Möllevångstorget är en av flera platser som ingår i nya BID Möllevången.

Efter framgångsrika resultat i Sofielund fortsätter trygghetsprocessen BID till grannområdet Möllevången. Ett 40-tal fastighetsägare, företagare, föreningar och boende deltog på tisdagen i ett uppstartsmöte tillsammans med polisen, politiker och tjänstemän från Malmö stad under tisdagskvällen. Ett stort engagemang och flera som anmält intresse för att delta i det nya BID-området.

Möllevången är Malmös puls, nöjeslivets pärla, och det blir en utmaning att få bort oseriösa verksamheter, sade Michael Carlsson, vd HSB Malmö.

Ett stort område

Området som Fastighetsägare BID Möllevången ska arbeta med omfattar Möllevången, Rådmansvången, Triangeln och Södervärn. Här finns många publika platser, till exempel Möllevångstorget, Folkets Park, Triangelns köpcentrum, Citytunnelstationen Triangeln och Malmö universitetssjukhus. Det finns 3 335 verksamheter, bland annat i kvarteret Gillet som räknas som Malmös krogtätaste.

På plats fanns både fastighetsägare, näringsidkare och företagare. Både Jan Svärd, ordförande i BID Sofielund, och Hjalmar Falck, verksamhetschef, BID Sofielund, betonade vikten av att ta med sig erfarenheterna som gjorts under de fem år som processen pågått i Sofielund och Seved.

Samverkan är en nyckel

Det nya området innebär att båda föreningarna kan samverka för att bidra till att bilden av Malmö blir en annan än den som ofta visas. Nyckeln till framgång är samverkan med staden, polisen och boende och inte minst fastighetsägarnas roll, säger Hjalmar Falck.

Just samverkan betonades av både Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden och vice ordf. i kommunstyrelsen Roko Kursar (L).

Vi kommer att stödja er i detta och ser vikten av att nu få hjälp av många fastighetsägare, näringsidkare och verksamhetsutövare att bidra till att utveckla tryggheten i hela området. Och ser man på resultaten från Sofielund så har vi stora möjligheter, säger Roko Kursar.

Kanske det inte tar lika lång tid innan vi är rejält igång, påpekade Anders Fransson, vd Lifra, och styrelseledamot i BID Sofielund. Vi är många som har samarbetat och vi ska applicera de erfarenheter vi gjort till ett område med lite andra förutsättningar. Om vi lyckas med det kommer vi att spara många månader och kanske år.

Hos några av de boende som var med och näringsidkare i Möllevången är frustrationen stor och under lång tid har inga förbättringar synts när det gäller tryggheten. Narkotikahandeln på Möllevångstorget och vid tågstationen Triangeln har kunnat ske helt öppet. Handlare och restaurangägare har fått uppleva hur deras lokaler blivit brottsplatser. Politikernas löften hade inte lett till några positiva förändringar.

Den här processen kan bara fungera om man arbetar tillsammans, svarade Andreas Schönström. Vi behöver er hjälp, ni sitter på kunskaperna. Vi kan bidra med de verktyg som polisen och de olika myndigheterna har.

– Det handlar om människors trygghet, förklarade Freddy Nilsson, kommunpolis. Vi ska inte förändra Möllevången utan bevara allt det positiva och låta det andra försvinna.

Fastighetsägarnas ansvar

De 160 fastighetsägarna är grundbulten i BID Sofielund och det blir samma sak i den nybildade föreningen Möllevången. Det är fastighetsägarnas ansvar att se till att hyreskontrakten är lagliga, att nedskräpning och klotter försvinner och att belysningen är tillräcklig. De kan också se till att övervakningskameror installeras utanför deras fastigheter.

Malmö stad gör trygghetsmätningar varje år, den senaste kom under hösten 2019. Den visade att oron var störst bland boende och näringsidkare på Möllevången. En ny mätning väntas komma i april-maj 2020.

Arbetet i BID Möllevången går i gång i början av mars sedan den nya föreningen valt styrelseledamöter och adjungerade. Utformningen sker i samarbete med BID Sofielund och framöver kanske i en lokal hos någon av Möllevångens fastighetsägare.

Andreas Schönström, kommunalråd (S), och Michael Carlsson, vd för HSB Malmö, ser stora möjligheter för att använda metoden från Sofielund i det nya BID Möllevången. Foto: Marie Bosund


Att få bort klotter och nedskräpning är en nyckelfaktor för att skapa ett tryggare Möllevången. Här har fastighetsägarna en nyckelroll.

Text och bild:Fastighetsägare Sofielund