På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Sparad energi finansierade friköp av tomt

12 mars 2020 När HSB brf Roskilde fick veta att deras tomträttsavgäld skulle höjas från 13 000 kronor per år till 1,6 miljoner bestämde de sig för att istället köpa tomten. Tack vare låga ursprungliga lån och satsningar på energieffektivisering blev det möjligt.

Bostadsrättsföreningen intill Pildammsparken i centrala Malmö består av 155 lägenheter och fyra lokaler i tegelhus från 1945. I likhet med många andra brf:er i Malmö är fastigheterna byggda på kommunal mark. För tre-fyra år sedan när avtalen närmade sig slutet av avtalsperioden började styrelsen i brf Roskilde att undersöka läget. Det visade sig att arrendeavgiften, om avtalet förnyades, skulle komma att höjas med 11 000 procent. David Matic är föreningens ordförande:– Från 13 000 till 1,6 miljoner, det var ju fullständigt galet. I samma veva hörde vi oss för med Malmö stad som sa att vi kunde få köpa tomten för 65 miljoner kronor.

STYRELSEN BÖRJADE GRUNNA. De ville helst inte höja avgiften, de hade redan höjt med tre procent årligen för att skapa sig lite marginal bland annat inför en höjd tomthyra.

– Vi kollade med banken och med dagens ränteläge skulle lånet kosta oss mindre än den nya arrendeavgiften, säger David.

Styrelsen bestämde sig helt enkelt för att försöka köpa tomten. Föreningen satsade fem miljoner på att installera grundvatten-värme, en kostnad som ska vara betald på fem år (efter 2019 års första fyra månader var besparingen 600 000 kronor jämfört med fjolårets motsvarande månader med den tidigare fjärrvärmen). De bytte ut all belysning i trapphus, källare och vind mot rörelsestyrda lampor, de isolerade taket och fogade om fasaden och fick i slutänden fastigheterna energiklassade som D+.

VÅREN 2018 VAR brf Roskilde redo att ta lånet som skulle göra det möjligt att köpa tomten. Då hade Malmö kommun höjt priset till 81 miljoner...

Eftersom föreningen är gammal och ekonomin liksom fastigheterna välskött var det möjligt för brf Roskilde att ta lånet vilket David Matic och övriga styrelsen är glada för. Även om man som David säger ”inte är så kaxig när man skriver på ett lån på 81 miljoner”.

– Det känns bra att vi nu äger tomten men jag har full förståelse för att väldigt många föreningar inte har samma möjlighet och jag tycker verkligen att kommunen mjölkar oss till max på pengar. Med fortsatta höjningar av det här slaget är vi snart uppe i Londons eller New Yorks nivå på tomtpris. Helt orimligt.

– Men för de föreningar som är i närheten av att ha möjlighet att köpa kan investeringar i energieffektivisering vara ett viktigt och smart steg på vägen mot att göra det möjligt, säger David.

Skaffa koll

Energiexperterna på HSB Malmö får ofta samtal från föreningar som vill spara energi men inte vet var de ska börja. Milad Hashemi ger sina tre bästa tips.

  • Börja med att göra en energikartläggning. Detta är ett bra verktyg för att få en god överblick av de potentiella energitjuvar som finns i era byggnader och vad man kan göra för att råda bot på dem.
  • Teckna ett energiförvaltningsavtal. HSB Malmös avtal syftar till att vägleda bostadsrättsföreningarna samt att öka deras trygghet avseende frågor som rör energi och drift. Målsätt-ningen är att upprätthålla en god innemiljö samt en trygg, gynnsam och energieffektiv drift.
  • Öka medvetenheten avseende energi inom styrelse och förening. Värme, el och vatten är ofta stora delar av en bostadsrättsförenings driftkostnader och det är lätt att bara se kostnaderna på fakturan utan att lägga någon större vikt vid hur man kan göra för att minska sin energianvändning samt driftkostnader.