På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

"En engagerad styrelse ger engagerade medlemmar"

31 januari 2020 Hos HSB brf Draken i Malmö är det alltid så gott som fullsatt på föreningsstämman. Det beror på att föreningen sedan starten 2012 har fokuserat på mjuka parametrar som skapar god gemenskap, engagemang och trivsel, menar ordförande Berndt Berggren.

Stämman är en bostadsrättsförenings högsta beslutande organ. Här får alla medlemmar möjlighet att komma till tals, ställa frågor och vara med och bestämma. Trots att det kan tyckas anledning nog för de flesta att delta, kämpar många föreningar med lågt stämmodeltagande och medlemsengagemang.

Så är inte fallet hos HSB brf Draken, där möteslokalen i föreningens mysiga kvartershus alltid är full av folk när det hålls stämma.

– VI HAR EN FANTASTISK sammanhållning här, och det gör att folk engagerar sig, säger Berndt Berggren. Många av oss träffades redan när lägenheterna bokades, långt innan vi flyttade in, så de flesta känner varandra ganska väl vid det här laget.

Den goda sammanhållningen uppstod dock inte av sig själv; föreningen arbetar kontinuerligt med att anordna aktiviteter och evenemang för att främja grannsämjan och medlemmarnas engagemang.

– Sedan starten har vi regelbundet ordnat trevliga sammankomster, som grillkvällar, tipsrundor, fotbollskvällar och vinprovningar, säger han. På mån-dagar träffas en grupp och spelar kort-spelet canasta. Förra månaden hade vi oktoberfest, och lite längre fram dricker vi julkaffe och tänder granen tillsam-mans. Uppslutningen är alltid stor.

ATT MEDLEMMARNA TRIVS tillsammans märks inte minst vid de bussresor som föreningen anordnar, exempelvis till Danmark och Österlen.

– Bussarna brukar vara fullastade, säger Berndt Berggren. De många aktiviteterna och det informella sättet att träffas tror han un-derlättar för medlemmarna att öppna sig och prata med sina grannar. Det gör det också trevligare att delta på föreningsstämman, som hos brf Draken är ytterligare ett socialt evenemang.

– Först hanterar vi förstås ärendena, men sedan bjuder vi alltid på mackor och kaffe. Då brukar folk sitta kvar och prata och umgås, säger Berndt Berggren. Grunden till den öppna och familjära stämningen menar han lades av före detta ordförande Sune Hylén, som drog sig tillbaka vid 80 års ålder och lämnade över tyglarna till Berndt i maj 2019.

– Sune var kompis med alla. Hans engagemang smittade av sig, och han bidrar fortfarande till gemenskapen. Bland annat sjunger han och hans manskör, Sångarbröderna, in våren här på gården varje valborg.

DEN GODA STÄMNINGEN löper som en röd tråd genom allt som sker i föreningen, också i styrelsens arbete.

– Vi är ute och pratar mycket med medlemmarna. Ibland vågar folk inte riktigt ta upp sina synpunkter på stämman. Träffar de däremot någon från styrelsen ute på gården brukar det vara lättare, säger han. Vi försöker också göra mycket själva i styrelsen. Vi målar och hjälps åt att vattna blommor i trädgården om sommaren och så har vi en snickare i styrelsen som kan rycka in och hjälpa till när det behövs.

En engagerad styrelse ger engagerade medlemmar, menar Berndt Berggren, och då är det inte svårt att få folk att komma på föreningsstämman.

HSB brf Draken i Malmö

Adress: Carl Flormansgatan 11-15, Malmö.
Byggår: 2012.
Antal bostäder: 48.
Övriga lokaler: Kvartershus med bastu, tvättstuga och festlokal.

Vill du anlita en stämmoordförande?

I medlemskapet ingår möjligheten att utan kostnad boka en erfaren ordförande som leder bostadsrättsföreningens stämma.