På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Svårt med det juridiska – här finns hjälp att få

26 maj 2020 Andrahandsuthyrning, vattenskador eller entreprenadtvister. Melody Elahi Shostari är en av HSB Malmös fyra specialister på bostadsrättsjuridik som kan hjälpa er förening med krångliga frågor.

Oavsett hur hög kompetens en styrelse har så kan det dyka upp frågor och sammanhang där det krävs en expert. Det vet Jan Gasslander som är ordförande i HSB brf Kroksbäck i Malmö.
– Vi har haft väldigt god hjälp av HSBs jurister i olika rättsliga tvister, säger han.
Utöver att de fått hjälp av någon som kan navigera rätt i den juridiska djungeln så upplever Jan Gasslander en annan fördel med att ta hjälp av HSBs jurister:
– Det får ofta mer tyngd när något kommer från en jurist hos HSB jämfört med om det hade kommit från en styrelseledamot i föreningen.

Melody Elahi Shostari och hennes juristkolleger hos HSB Malmö, Niklas Olsson, Elin Sönnerdahl och studentmedarbetaren Lovisa Malmberg, är alla experter på bostadsrätts- och fastighetsjuridik och deras tjänster är eftertraktade.

Frågorna de får är många och varierande. Det kan handla om allt från störningsärenden till tvister kring avtal och hur styrelsen ska arbeta och fatta beslut.
– Det är verkligen brett. Ska jag nämna de tre vanligaste ärendena, utan inbördes rangordning, så handlar det om olovlig andrahandsuthyrning, störningsärenden och vattenskador, säger Melody Elahi Shostari.

Just vattenskador är ett dilemma som många föreningar sitter i berättar hon, med bostadsrättshavare som inte har koll på sitt eget ansvar för underhållet vilket ibland leder till problem.
– Det är beklagligt eftersom det kan bli stora kostnader och ibland följdskador. Vi driver en hel del sådana ärenden åt våra föreningar och i vissa fall utvecklas det till tvistemål, då är det en lättnad för styrelsen att ha tillgång till juristkompetens.

Juristerna har dessutom ett nära samarbete med andra tjänster hos HSB Malmö, som fastighetsförvaltning och ekonomi. Det gör att de, utöver sin
spetskompetens, också kan ha en bra grundkännedom redan från början i ett ärende, framhåller Melody.

Och det kostar inget att ta kontakt med juristerna för att ta reda på vad de kan hjälpa till med.
– Enklare och inledande rådgivning är kostnadsfritt för medlemsföreningar, och därefter får de ett rabatterat pris. En nyhet som vi precis har lanserat är vårt juristpaket, det finns både större och mindre paket där ett visst antal timmar ingår beroende på den enskilda föreningens behov.

Juristerna håller också utbildningar och erbjuder hjälp och stöd i olika frågor, bland annat finns GDPR-paketet som är kostnadsfritt för medlemsföreningar.

Om man vill komma i kontakt med er jurister, hur gör man då?
– Många frågor kommer in direkt till någon av oss via telefon eller mejl. Men det går också bra att höra av sig till vår gemensamma mejl som är
juristerna.malmo@hsb.se.

Det här kan juristerna hos HSB Malmö hjälpa till med:

 • Störningar i boendet.
 • Andrahandsupplåtelser.
 • Hyresförhandlingar.
 • Juridisk hjälp istyrelsearbetet.
 • Utreda ansvar vid vatten- och brandskador.
 • Entreprenadtvister.
 • Driva processer i domstolar och andra myndigheter.
 • Avtalsskrivning.
 • Omförhandling av garage och bilplatser.

Hur mycket kostar det?

HSBs bostadsrättsföreningar får ett rabatterat pris när de anlitar juristerna hos HSB Malmö. Det finns också ett paketpris. Här ser du priserna för juridisk rådgivning.